De impact van Industrie 4.0 en digitale productie op uw fabriek?

Klantvereisten zijn de voorbije jaren drastisch veranderd. ' Sleutelwoorden zijn sneller, stipter, preciezer, kleiner, meer op maat, goedkoper, milieuvriendelijker, complexer, kwalitatiever, ... Productiebedrijven moeten hun fabriek transformeren naar een 'factory of the future' om een antwoord te kunnen bieden aan deze uitdagingen.

Een Factory of the Future blinkt uit in de manier waarop het met variabiliteit intelligent en flexibel omgaat. Integratie van innovatieve (digitale) technologieën  -Industrie 4.0  - in bestaande productiesystemen laat toe een antwoord te bieden op de uitdagingen.

Het transformatieproces is echter niet vanzelfsprekend gezien het grote aanbod aan innovatieve technologieën. Het maken van de juiste keuzes vraagt technologische expertise, het opzetten van testen ter evaluatie van de haalbaarheid en een goede inschatting van de risico’s en voordelen. 

Sirris begeleidt en ondersteunt bedrijven intensief bij het opzetten en realiseren van een transformatieplan naar een 'factory of the future'.

 

Wenst u meer te weten? Ga naar onze landingspagina of LinkedIn-pagina.

Transparant maken van de productievloer

Om de operaties als logistieke flow, planning en aansturing op de productievloer te optimaliseren  is  een goed beeld van de actuele productiesituatie krijgen essentieel: waar zit welke batch? Wat is de status van de machines? … Dit kan door productie-entiteiten te connecteren en relevante data te extraheren. De beschikbare productiedata kan vervolgens gebruikt worden om verbanden te leggen en intelligentie op te bouwen, om zo de productiekwaliteit te verhogen. 

  • Om bedrijven te helpen de bestaande kennis en ideeën rond Industrie 4.0 en digitalisering te ontwikkelen en versterken met gelijkgestemde ondernemingen en technologieaanbieders werd het Innovatief Bedrijfsnetwerk (IBN) 'Digitising Manufacturing' opgestart.

Een snelle respons mogelijk maken

Snel kunnen reageren op klantvragen en produceren met ultrakorte levertermijnen levert een strategisch voordeel. Een eerste belangrijke stap in dit proces zijn een aantal organisatorische wijzigingen volgens de quick response manufacturing-filosofie. Nauwe betrokkenheid van de medewerkers via zelfsturende teams en continu verbeteren (Toyota Kata) zijn hierbij onontbeerlijk. Innovatieve/digitale technologieën zijn belangrijke instrumenten in dit proces. Sirris vertaalde dit in de strategie 'QRM meets Industry 4.0'. 

Ondersteuning van de operator

In de productie van morgen vervult de operator een sleutelfunctie: zijn expertise zal ingezet worden voor waarde-toevoegende activiteiten. De operator wordt zoveel mogelijk ondersteund door digitale hulpmiddelen als werkinstructies en AR/VR, en gerobotiseerde productieassistenten zoals cobots. Mobiele robots of cobots zorgen voor een optimale logistieke flow, waarbij nutteloze verplaatsingen en handelingen van de operator vermeden worden. Uiteraard staat een veilige mens/robot-samenwerking hierbij centraal.

cobots

Additieve technologie naar de productievloer brengen 

Vandaag wordt additieve productie nog voornamelijk tijdens ontwerp en prototyping. Toch doet de technologie langzaamaan ook haar intrede in de productieafdelingen. Dit niet alleen voor specifieke productiedoeleinden, maar ook als het gaat om de integratie van post-processing, automatisatie, ... . 

  • Sirris speelt kort op de bal met de ontwikkeling van haar AM Integrated Factory, een demonstrator van een productielijn waarin additive manufacturing is opgenomen. 

Hybrid manufacturing

Technologieën combineren om er meer uit te halen, de voordelen samen te voegen, het toepassingsdomein uit te breiden, dat is mogelijk met hybride productietechnieken. 

  • Ook Sirris verdiept zich hierin.

First time right production

Foutloze productie, first-time-right-productie, zorgt voor lagere kosten en korte doorlooptijden. Dit wordt nu ook (economisch) haalbaar voor kleine reeksen en complexe stukken, en komt zo binnen het bereik van kmo's.

Expertise & infrastructuur

Sirris beschikt over een uitgebreide expertise in verschillende technologieën

 

Verschillende applicatielabo’s met state-of-the-art infrastructuur die ingezet kan worden voor haalbaarheidsstudies op specifieke use-case

  • Het applicatielabo in Kortrijk, met focus op . Thematische focus op collaboratieve robots, digitale operatorondersteuning, digitale integratie van de verschillende entiteiten, optimale materiaalpresentatie en logistieke flow
 

 

  • Het applicatielabo in Heverlee, met focus op robot en cobot als multi-inzetbare tools die operatoren ondersteunen bij omvormende bewerkingen zoals composieten, …    
  • Het applicatielabo in Diepenbeek, met focus op operatorondersteuning en flexibele automatisatie voor afnemende de bewerkingen. Thematische focus op mobiele collaboratieve robots, connecteren van machines, data extractie en visualisatie, precisiebewerking en functionalisering oppervlakken, integratie van 3D-printen in een bestaand productieproces.       
      
Precisie bewerken         AM Integrated Factory Cobots