engineer or worker with helmet

Onze diensten

Met haar 1300 innovatieprojecten per jaar, is Sirris dé referentie voor succesvolle adoptie van technologie bij bedrijven. Om dit te kunnen realiseren staat een uitgekiend portfolio aan dienstverlening klaar, volledig ten dienste van de bedrijven.
Onze diensten zijn opgedeeld in drie grote families: innoveren, optimaliseren en managen.

Stel ons je vraagSchrijf u in voor de Sirris nieuwsbrieven

Je wilt innoveren!

Je wilt als bedrijf je toekomst voorbereiden door technologische innovaties concreet toe te passen in je producten, diensten, processen of productie. Je wilt je innovatiebeslissingen onderbouwen. Je wilt je eigen technologische ambities grondig doordenken, onderzoeken en uitwerken. Of je wilt je innovatieve ideeën praktisch realiseren. Dan is Sirris het perfecte adres!

Je wilt innoveren!

Je wilt optimaliseren!

Je hebt vragen bij de performantie van je product, je productie of een dienst. Je wilt de eigen interne technologische competenties verhogen. Je vraagt je af of je nog voldoet aan de huidig geldende technische normen en standaarden. Kortom je wilt je organisatie verbeteren en optimaliseren! Dan is Sirris de ideale partner om je hier efficiënt en effectief bij te helpen.
 

Je wilt optimaliseren!

Je wilt je innovaties managen!

Je wilt je nieuwe ideeën toetsen aan de actuele stand van zaken in de technologie. Je wilt een lange termijn zicht krijgen op de relevante technologische evoluties. Je wilt je portfolio onderbouwen met juiste technologische keuzes. Sirris is de ideale partner om je op een objectieve manier te helpen bij de keuzes, de bescherming en het professioneel beheer van je technologische kennis en innovaties.

Je wilt je innovaties managen!

150 gekwalificeerde multidisciplinaire experts met bewezen industriële ervaring.

Een toonaangevend lokaal, nationaal en internationaal partnernetwerk, het meest uitgebreid in zijn soort in ons land.

Een uitgebreide waaier aan eigen industriële labo’s, eigen werkplaatsen en nieuwe geavanceerde technologie op 8 sites in het land.

Een grondige kennis en ervaring bij het opzetten en financieren innovatieprojecten.

Stel je vraag!

Van en voor de technologische industrie

Van en voor de industrie

Onze unieke positie als technologisch innovatiecentrum, zonder winstoogmerk, van en voor de industrie, garandeert een onpartijdig perspectief.

Het resultaat? Het belang van de bedrijven die ons aanspreken, komt altijd op de eerste plaats!

Lees meer ...

Pakken we samen de technologische innovatie aan?

Wilt u meer weten over een bepaald vakgebied? Hebt u nog niet gevonden wat u zoekt? Of hebt u al iets in gedachten?