FabricAr3v metallic additive manufacturing
Afgesloten

Fabricar3v | additive manufacturing in metaal voor allen

Regio:
Europa
Gefinancierd door

Dit Interreg-project strekt tot doel additive manufacturing van metaal voor iedereen toegankelijk te maken door een goedkope materiaalextrusiemachine (FDM) te bouwen die MIM-pellets (metaalspuitgieten) kan verwerken. Het uiteindelijke doel is alles (machinebouwtekeningen, procedures,…) achteraf open source te maken, zodat iedereen er toegang toe heeft. Om de verspreiding van de kennis te verbeteren, zal een platform worden een opgericht en een processimulatietool worden ontwikkeld.

Context

Men vindt vandaag maar moeilijk een AM-machine onder de € 100.000, die metalen werkstukken kan produceren. Voor veel bedrijven en andere organisaties, zoals onderwijsinstellingen, is dit financieel niet haalbaar.

Doelstellingen

 • Een machine voor additive manufacturing door materiaalextrusie ontwikkelen die MIM-grondstoffen kan verwerken (SS 316L polyMIM) voor minder dan € 30.000.
 • De eigenschappen van de werkstukken (oppervlaktekwaliteit, mechanische eigenschappen,…) van het ontwikkelde machineprototype vergelijken met andere additieve metaalfabricagetechnologieën (bijv. laserstraalsmelten of LBM).
 • Een onderzoeksplatform oprichten om kennis en ervaringen rond AM te delen. 
 • Een processimulatietool ontwikkelen.
 • De impact van een verspreiding op grote schaal van additive manufacturing op de intellectuele eigendom kwantificeren.

Aanpak

Er wordt een machineprototype ontwikkeld. De grondstof PolyMIM 316L wordt op het prototype getest en de werkstukken worden bij elke stap (injecteren, debinding, sinteren) gekenmerkt. Er wordt een kostenanalyse uitgevoerd.

Om te kunnen vergelijken, worden identieke werkstukken geproduceerd en gekenmerkt via laserstraalsmelting van 316L-poeder. Om de vergelijking nog verder uit te breiden, wordt eveneens een technologische bewaking uitgevoerd.

Er komt ook een technologische bewaking op de businessmodellen van gelijkaardige goedkope technologieën en op IP-aspecten van additieve fabricage.

Er wordt een onderzoeks- en trainingsplatform opgericht om ervaringen en kennis op grote schaal te delen (opleidingen, machinebouwplannen, data,…).

De technologie wordt vergeleken met andere additive manufacturing-technologieën voor metaal (eigenschappen van de werkstukken, kosten) en er wordt een processimulatietool ontwikkeld.

Doelgroep

Kmo's, scholen, universiteiten, fablabs,… en gelijkaardige organisaties.

Referentie

Interreg Fabricar3v 1.1.362

Projectpartners

België:
 • Cenaero
 • Sirris
 • Université de Mons
 • FLAM3D
Frankrijk:
 • CNRS
 • CRITT-MDTS
 • Ecole Centrale de Lille
 • Machine 3D
 • Université de Lille

Timing

jan 2019 - dec 2022

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be