digital manufacturing polymers

Ontwikkeling van het normalisatieproject betreffende additieve vervaardiging - beginselen, kenmerken en testmethoden

Artikel
Guido Heunen
Het ontwerp-ISO/ASTM CD 52927 ‘Additieve vervaardiging - Algemene beginselen - Belangrijkste karakteristieken en bijbehorende testmethoden’ is van status veranderd, nl. wijziging van CD ('Committee Draft' - ontwerp voor onderzoek, onderworpen aan inbreng van de leden) naar DIS ('Draft International Standard' - ontwerp voor onderzoek, onderworpen aan inbreng van het grote publiek).  Dit ontwerp specificeert de belangrijkste vereiste voor het testen en karakteriseren van metalen, keramische of polymeeronderdelen die door middel van additieve vervaardiging worden geproduceerd.

Het document bevat:

 •  Een lijst van kwaliteitskenmerken van onderdelen en de bijbehorende testprocedures.

 • Aanbevelingen voor de reikwijdte en inhoud van test- en leveringsovereenkomsten voor onderdelen.

 • Informatie over de monitoring van het proces.

 • Bijlagen over testmethoden voor metalen, polymeer- en keramische materialen, waaronder de volgende:

  • Definitie van het kritieke karakter van een onderdeel
  • Oppervlaktevereisten
  • Geometrische vereisten
  • Mechanische vereisten
   • Hardheid
   • Treksterkte
   • Schokweerstand
   • Druksterkte
   • Vermoeiingssterkte
   • Scheurverlenging
  • Vereisten inzake de fysische en chemische eigenschappen
  • Prestatiecriteria en kwaliteitskenmerken

Daarnaast bevat het document een uitgebreide lijst van normen voor diverse (mechanische) test- en karakteriseringsmethoden.

Meer weten? Neem contact op met ons team Additive Manufacturing!

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be