Prediagnostische Dienst voor Intellectuele Eigendom brengt IE-potentieel van uw bedrijf in kaart

Artikel
Katrien Meuwis
Benoit Olbrechts

Dienst voor Intellectuele Eigendom breidt aanbod uit met gratis doorlichting

In het steeds veranderende zakenlandschap is het essentieel om uw intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) te beschermen om innovatie, groei en duurzaamheid te verzekeren. Vraagt u zich af welke IE-rechten u bezit, hoe u deze kunt gebruiken en integreren in uw  bedrijfsplannen? Dan is de Prediagnostische Dienst voor Intellectuele Eigendom, aangeboden door het Belgisch Bureau voor Intellectuele Eigendom (IPObel), de sleutel om tot antwoorden te komen.

De IE-experts van Sirris zijn door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom erkend als deskundigen voor de Prediagnostische Dienst IE.

Waarom kiezen voor de Prediagnostische IE-dienst?

1. Gratis doorlichting door een expert:

Laat uw bedrijf kosteloos doorlichten door een erkend expert. De experts van Sirris - Katrien Meuwis en Benoit Olbrechts - brengen in kaart wat u kunt beschermen, identificeren potentiële IE-rechten, bekijken contractuele clausules met partners en werknemers en adviseren rond de nodige stappen om uw knowhow te registreren.

2. Aanbevelingen op maat van uw bedrijf:

Ontvang aanbevelingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van uw bedrijf. Of het nu gaat om onderzoeken van de stand van de techniek met het oog op octrooiaanvragen, het indienen van merknamen, het verfijnen van IE-contractuele clausules of het beschermen van aanvullende domeinnamen, de expert zal u adviseren over hoe u uw intellectuele eigendom best kan beschermen  en versterken.

3. Alle IE-domeinen:

De prediagnostische IE-dienst behandelt alle aspecten van intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooien, auteursrechten, kwekersrechten, merken, domeinnamen en modellen. Ook praktische aspecten van contracten, licenties en het gebruik van IE-databases worden besproken.

4. Concurrentiebeoordeling:

Krijg een frisse kijk op de concurrentiepositie van uw bedrijf door de bril  van intellectuele eigendom. Ontdek nieuwe inzichten voor potentiële licenties, partnerschappen, technologische en juridische monitoring, de ontwikkeling van nieuwe ideeën en gebruik deze voor strategische besluitvorming.

5. Advies op maat:

De expert zal een rapport verstrekken met specifiek advies voor je bedrijf. Dit helpt je bij het ontwikkelen van een robuuste aanpak met betrekking tot intellectuele eigendom, rekening houdend met kosten en kansen op succes, zodat je succesvol kan blijven innoveren en investeren 

Voor wie?

De Prediagnostische Dienst voor Intellectuele Eigendom, een gratis dienst van Belgisch Bureau voor Intellectuele Eigendom (IPObel), is ideaal voor innovatieve bedrijven die minder bekend zijn met IE-rechten of die nieuwe domeinen willen verkennen.
Opgelet! Enkel bedrijven met een ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en een hoofdkantoor in het land komen in aanmerking.

Grijp uw kans!

Bescherm en versterk de waarde van uw innovaties met de prediagnostische dienst voor intellectuele eigendom!
De experts van Sirris zijn erkend om deze dienst uit te voeren, handelen onafhankelijk en objectief, respecteren de vertrouwelijkheid en houden zich aan de ethische code van hun beroep. 
Meer informatie over de Prediagnostische Dienst voor Intellectuele Eigendom vindt u op de website van de FOD Economie.

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be