Business holding copyright icon illustrating intellectual property property and property law

Intellectual property

Zie intellectuele eigendomsrechten (IER) niet over het hoofd voor uw bedrijfssucces! Ontdek hoe u uw unieke uitvinding kunt beschermen, kunt voorkomen dat concurrenten deze namaken en de beste strategie kunt kiezen om de waarde ervan te waarborgen. Verken licentiemogelijkheden, bescherm vertrouwelijke informatie en onderneem actie tegen productnamaak. Laat ons u helpen om de uitdagingen op het gebied van IER aan te gaan en uw innovaties en gegevens te beschermen.

Contacteer ons

Geperforeerd papier met hangslot voor kantoorgebouw illustreert bescherming van bedrijf met intellectuele eigendomsrechten

Bescherm proactief uw bedrijf

Bedrijven van elke omvang, van eenmanszaken of kmo's tot grote ondernemingen, in verschillende sectoren, kunnen profiteren van expertise op het gebied van intellectuele eigendom om hun innovaties te beschermen en een concurrentievoordeel te behalen.  Of u nu een eenmanszaak, kmo of grote onderneming bent, het zal u een concurrentievoordeel op de markt opleveren.

Het strategisch gebruik van IER zal het valorisatietraject van innovaties veiligstellen. We kunnen u helpen door informatie te verstrekken, advies te geven over hoe u uw uitvinding kunt beschermen, uw strategie uit te stippelen en oplossingen te formuleren die afgestemd zijn op uw bedrijf.

Gebrek aan expertise op het gebied van intellectuele eigendom kan leiden tot het verlies van waardevolle innovaties, kwetsbaarheid voor inbreuken, gemiste kansen voor samenwerking en licenties en mogelijke juridische geschillen. Laat ons u helpen bij uw IE-zorgen en -uitdagingen. 

IP-advies op maat, dankzij de Octrooicel van Sirris

De Octrooicel van Sirris, opgericht met de steun van FOD Economie, is uw aanspreekpunt voor al uw vragen over intellectuele eigendom. Onze experts stemmen hun advies af op uw reële behoeften, want elk bedrijf heeft zijn unieke uitdagingen.  

Informatie en opleiding

We vergroten het bewustzijn en informeren bedrijven over het belang van intellectuele eigendomsrechten, de laatste updates en optimaal gebruik ervan tijdens het innovatieproces.

Denk onder meer aan:

 • Algemene informatie over de verschillende IER en de aanvraagvereisten (octrooien, auteursrechten, handelsmerken, ontwerpen enz.) 
 • Recente ontwikkelingen in IER
 • Belastingvoordelen met betrekking tot IER
Zoekopdrachten

Wij ondersteunen u met IE-zoekopdrachten op de volgende gebieden:

 • Zoeken op octrooien (wettelijke status, eigendom, toepassingsgebied van de claims, ...)
 • Zoeken op octrooieerbaarheid zoeken
 • Zoeken op concurrenten
 • Zoeken op vrijheid van handelen
 • Landscaping
 • Zoeken op handelsmerken en ontwerpen
IE-bescherming

Wij overbruggen de kloof tussen u en IE-advocaten door advies te geven over:

 • Octrooien (EPO, PCT, US, …)
 • Octrooivervolging
 • i-depots
 • Handelsmerken
 • Handelsgeheimen
 • Auteursrechten
IE-strategie

Samen ontwikkelen we een algemene IE-strategie, waarbij uw immateriële activa worden beheerd en geïntegreerd in uw algemene bedrijfsstrategie. Wij geven u advies over de identificatie van IE, mogelijke beschermingsmaatregelen en de ontwikkeling van een IE-portefeuille in overeenstemming met uw IE- en bedrijfsstrategie.

 

IE-business

Sirris geeft u advies over de commercialiseringsaspecten van uw IER, zoals:

 • Licenties/technologieoverdracht
 • IE in samenwerkingsverbanden
 • Beoordeling/waardering van IE
 • IE bij fusies en overnames
 • Audit van IE 
Ecosysteem- en trendanalyse

Maak gebruik van onze unieke dataset en IER-expertise om potentiële partners te identificeren, inzicht te krijgen in toekomstige concurrentie, opkomende technologieën te ontdekken en uw innovatie te valideren. Met behulp van octrooidatabanken ondersteunen wij u bij het ontdekken van de nieuwste trends in technologie, doorbraken en innovaties, het bepalen van ‘witruimtes’ en mogelijke partners.
 

Man maakt webcast voor een staand bureau met een professionele microfoonset en twee grote computerschermen

Webcasts intellectuele eigendom

Het Octrooiteam heeft in samenwerking met experts korte webcast video’s ontwikkeld over een aantal thema’s rond intellectuele eigendom, octrooien en dergelijke meer. 

Ontdek alle webcasts

Menselijk hoofd gesimuleerd met snoer aan gloeilamp ter illustratie van creatief idee en intellectueel eigendom

Nuttige links en databanken

Wenst u meer te weten over intellectuele eigendom, de tools en databases, bestrijding van namaak etc.? Wij verzamelden voor u een hele reeks nuttige links, adressen en databanken.

Raadpleeg ons overzicht

Financiële ondersteuning voor IER en externe linken

Onze diensten worden erkend en ondersteund door verschillende financieringsinstanties:

 

 

De Sirris Octrooicel kreeg in 2002 het statuut van Patlib-centrum (Patent Library), door de European Patent Office.

 

Benoit Olbechts

Ontdek hoe IE uw bedrijf succesvol kan maken

Onze experts Benoit Olbrechts en Katrien Meuwis zijn slechts één muisklik van u verwijderd.

Neem contact op