Trinity AMR Logistics Orchestration For Agile Production
Afgesloten

Trinity | Logistieke regie van AMR's voor een wendbare productie

Regio:
Europa
Gefinancierd door

Het Trinity-project ligt op het kruispunt van robotisering/automatisatie, digitalisatie en logistieke optimalisering. Het spitst zich toe op digitale technologieën en geavanceerde robotica voor een wendbare productie in toekomstige Europese productie-ecosystemen.

Context

De verschuiving van massaproductie naar de productie van complexere gecustomiseerde producten met een hoge toegevoegde waarde in zeer kleine series en met almaar kortere doorlooptijden leidt tot een verhoogde complexiteit in de productie. Om te kunnen overleven, vooral in hogeloonlanden, moet deze complexiteit worden beheerst en moeten de productiesystemen dus intelligenter en wendbaarder worden. Uit recente studies en onderzoeken blijkt duidelijk dat, naast de flexibele automatisering van de productieprocessen, de optimalisatie van de interne productielogistiek cruciaal is om wendbaarder te worden. Men stelt inderdaad vast dat de manier waarop de interne productielogistiek momenteel is georganiseerd, het knelpunt is om flexibeler te worden.

De trend naar zeer kleine series met almaar kortere doorlooptijden leidt tot een grotere complexiteit in de productie. Steeds vaker moeten de huidige flexibele productiesystemen worden aangevuld met de digitalisering en automatisering van de interne logistieke processen om tot de nodige wendbaarheid in de productie te komen. Gelukkig bieden de recente technologische ontwikkelingen op het stuk van autonome mobiele robots (AMR's - de recente naam voor 'automatisch geleide voertuigen' of AGV's) mogelijkheden om de interne logistieke operaties flexibel te automatiseren tegen een betaalbare/aanvaardbare kostprijs. Toch dienen eerst verschillende specifieke logistieke uitdagingen worden opgelost om een bredere implementatie van deze technologieën in de productie-industrie van de EU tot stand te brengen. AMR's mogen dan al logistieke automatisering mogelijk maken, toch is de controle van de uit te voeren taken te complex, is het laden en lossen te traag (koppeling), is de AMR slechts een basisplatform zonder geautomatiseerde verwerkingsoplossingen en is het moeilijk om systemen van verschillende merken te combineren. Als gevolg daarvan is de RoI onduidelijk, wat de implementaties in kmo's verhindert.

Dit project strekt tot doel een aantal van de uitdagingen aan te pakken door een prototype te bouwen, en te implementeren en te testen op een industriële use-case bij Altachem (ontwikkeling van een proof-of-concept demonstrator).

Aanpak

In het kader van het Trinity-project zullen Sirris, Flagstone en Altachem zowel de technologische als de economische haalbaarheid aantonen van de implementatie van AMR's op de werkvloeren van kmo's voor de flexibele productie van kleinere series (kmo-uitdaging van de EU). Flagstone zal softwaretools ontwikkelen die een gebeurtenisgestuurde regie van AMR's mogelijk maken, aangestuurd door ERP/WMS, PLC en input van de operator. Dankzij een modulaire structuur zal het mogelijk zijn nieuwe regie-implementaties en hardware van andere merken eenvoudig uit te breiden.
Sirris zal de nodige add-ons voor de automatisering ontwikkelen om het koppelen, laden en lossen van AMR's te vergemakkelijken. Deze prototype-oplossingen zullen in een demonstrator bij Altachem worden geïmplementeerd en getest.

De volgende voordelen zullen worden aangetoond:

  1. Logistieke AMR-gestuurde concepten om de opslag van eenheden in behandeling (WIP) vanaf de werkvloer te verminderen.
  2. Regie van de AMR's aangestuurd door ERP/WMS.
  3. Hoe de operatoren de controle over een geautomatiseerd systeem behouden.
  4. Autonoom snel en flexibel transport, koppelen, laden en lossen.
  5. Een hardware-agnostische implementatie vergemakkelijkt de integratie met bestaande technologie en apparatuur van verschillende merken.

Al deze geïntegreerde soft- en hardware-instrumenten zullen samen de mogelijkheden van AMR's aantonen om in te spelen op de behoeften van een wendbare productie bij de Europese kmo's.

Doelstelling

De hierboven aangetoonde voordelen vormen de basis voor gezonde toekomstige businessplannen. De ruime verspreiding van de demonstrator ondersteunt Sirris in zijn missie om de uitspreiding van nieuwe AMR-technologie voor toekomstige flexibele logistieke concepten te versnellen. Deze digitale componenten zouden ook op andere Europese kmo's toepasbaar zijn, zodat het voordeel van een digitaal ondersteunde wendbare organisatie te worden ook voor hen geldt.

 

 

Doelgroep

Kmo's die tot een flexibele productie van kleinere series willen komen.

Referentie

Trinity AMR Logistics Orchestration for agile production 

Projectpartners

  • Sirris
  • Flagstone (projectleider)
  • Altachem

Meer informatie over onze expertise

Timing

jul 2020 - jun 2021

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be