Smart product exploration
Closed

Oriënteren en beslissen in slimme productexploratie

Gefinancierd door
Een product slim(mer) maken met digitale technologie opent vele mogelijkheden en tegelijk vele vragen: welke slimme oplossing wil ik realiseren? Welke technologieën en expertises heb ik daarvoor nodig? Wat verandert er aan mijn businessmodel en ontwikkeling? En hoe kan ik die hele zoektocht best aanpakken?

Sirris en Imec hebben de handen in elkaar geslagen met het collectief project 'Oriënteren en beslissen in slimme productexploratie' om bedrijven die fysieke producten bouwen te ondersteunen bij hun stappen naar een slim(mer) product.
Dit doen we door methodes en tools te ontwikkelen die bedrijven helpen bij hun slimme productexploratie om sneller tot een beter productconcept te komen.

COOCK Smart products

Welke tools mag u verwachten?

  • Concreet uitgewerkte scenario’s voor slimme producten die met succes door bedrijven werden toegepast. Deze scenario’s vormen een leidraad voor het bepalen van de productstrategie en beoogde slimme oplossing.  
  • Een gestructureerde exploratieaanpak om verschillende slimme productopties af te wegen op het vlak van waardecreatie, vereiste middelen en risico’s en dit vanuit technologisch en business-perspectief. Hierbij worden ook de vereiste expertise en partners in kaart gebracht.
  • Een aanpak om risico’s te beheersen door met proofs-of-concept de technologische haalbaarheid en market fit aan te tonen.

Hoe kan u hiermee aan de slag?

  • U kan deelnemen aan een event of workshop zodat u de tools kan leren kennen en toepassen.
  • Als u het project vanop de eerste rij wil volgen en hierrond ervaring en kennis wil opdoen samen met andere bedrijven en de projectpartners, kan u deelnemen aan de begeleidingsgroep van het project..

Ja, ik wil graag deelnemen

  • U wil zelf een exploratie of ontwikkeling van een slim product opstarten met externe begeleiding?

Contacteer ons

Voor welke bedrijven?

Het project richt zich tot bedrijven die slimme producten op de markt willen brengen en bedrijven die hen technologie, (deel-)oplossingen of diensten leveren. Deze productenbouwers kunnen gevestigde bedrijven, startups of scale-ups zijn.

Wat bedoelen we met een slim product?

Een slim product wisselt dankzij connectiviteit informatie uit met gebruikers en producten vanop afstand. Naast nieuwe functionaliteiten biedt dit nieuwe business-mogelijkheden om de data van het product verder te valoriseren en digitale diensten rond het product te bouwen. Dankzij software in en rond het product kan het zich 'slim' aanpassen aan de gebruiker en aan de veranderende context. Digitale technologie is hierbij geen doel maar een middel om toegevoegde waarde te leveren door een concreet antwoord te bieden op een reële nood van gebruikers

Smart product exploration

 

Financiering

'Oriënteren en beslissen in slimme productexploratie' is een COOCK-project, gesteund door VLAIO.

Referentie

HBC.2019.2501

Partners

In samenwerking met

Meer informatie over onze expertise

Timing

mrt 2020 - feb 2023

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be