Trinity AMR Logistics Orchestration For Agile Production
Lopend

FlexIn²Log | Verhoog de flexibiliteit en efficiëntie van inkomende en interne logistiek

Regio:
Vlaanderen
Gefinancierd door

Het FlexIn²Log project wil maakbedrijven en hun logistieke en ICT-partners ondersteunen om met digitale technologieën en platformen, en digitaal aangestuurde AMR’s de flexibiliteit en de efficiëntie van de inkomende en interne logistiek te verhogen.

Context

De vraag naar klantspecifieke productie (kleinere reeksen) met korte doorlooptijden stijgt. De oplossing wordt door de meeste bedrijven gezocht in de productie zelf en niet in de daaraan voorafgaande aanvoerketen en interne logistiek. Daarom zijn de oplossingen niet altijd optimaal.
De aanvoer en interne logistiek moeten enerzijds flexibeler en transparanter worden om het materiaaltransport en -overdracht weg te nemen van de productiemedewerkers. Anderzijds is meer automatisering nodig om de interne logistiek te vrijwaren van te veel manueel werk en fouten in de planning of aansturing ervan. Een aangepaste magazijnlogistiek en aanvoerketen voor de onderdelen, materialen en verpakkingen zorgen voor een bijkomende efficiëntieverhoging.
Met het COOCK-project ‘FlexIn²Log’ willen Sirris en VIL (het innovatieplatform voor de logistieke sector in Vlaanderen en Speerpuntcluster Logistiek) de maakindustrie praktische ervaring laten opdoen rond het zo flexibel en efficiënt mogelijk maken van de aanvoerketen naar de productievloer toe. 

Doelstelling

FLEXIN²LOG  wil de inkomende (supply chain) en interne logistieke operaties (magazijn en productievloer) van maakbedrijven flexibeler en efficiënter maken door het versnellen van de introductie van digitale technologieën/platformen en digitaal aangestuurde autonome mobiele robots (AMR).
Dit biedt de industriële kmo enkele belangrijke opportuniteiten:

 • Het versnellen en afstemmen van de logistieke aanvoerketen om productiewisselingen te faciliteren.
 • Het verkleinen van de interne leverhoeveelheden (waardoor minder voorraad in productie).
 • Het verhogen van de voorspelbaarheid van de logistieke bewegingen.
 • De operatoren ontlasten van niet-productietaken.
 • Het drastisch reduceren van het aantal fouten (zoals ontbrekende of verkeerde componenten in productie).
 • Het verhogen van de productiviteit en competitiviteit door automatisatie en optimalisatie van de logistieke processen op de productievloer, de hieraan voorafgaande warehouselogistiek en de aanvoerketen van de materialen en onderdelen.

Resultaten

 • Overzicht van state-of-the art technologieën voor:
  • Het digitaliseren van de goederenstroom tussen magazijn en productie
  • Het digitaliseren en opvolgen van de inkomende logistiek via bestaande beheersystemen
  • Het automatiseren van het intern transport richting productievloer
 • Het uitvoeren van PoC’s rond digitalisering van de order picking in functie van de productie en het opzetten van een logistiek concept voor digitale planning/controle van inkomende en interne logistieke taken gelinkt aan bestaande WMS/ERP/MES
 • Opzetten van een demonstrator via generieke use cases voor het geautomatiseerde transport tussen magazijn en productie met AMR’s
 • Het ontwikkelen van een toolbox om van de huidige naar de gewenste toekomstige situatie te evolueren: bepaling ROI, do’s en don’ts, werkmethodologie taakverdeling operatoren en AMR’s

Doelgroep

Behoort u tot de doelgroep - productiebedrijven en hun logistieke afdelingen, logistieke dienstverleners, adviesverleners gespecialiseerd in magazijnoptimalisatie en supply-chain management, aanbieders van applicaties voor magazijnbeheer (WMS) en bedrijfsbeheer (ERP) en integratoren van magazijnautomatisering - en wilt u meewerken aan het project? Word lid van de begeleidingsgroep en geniet van enkele belangrijke voordelen!

 

Financiering

 

Referentie

 • VLAIO COOCK Flexin2Log 

Partners

In samenwerking met

Meer informatie over onze expertise

Timing

sep 2022 - aug 2024

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be