Alloys behaviour law
Afgesloten

ENABLE | European Network for Alloys Behaviour Law Enhancement

Regio:
Europa
Gefinancierd door

Doel van het ENABLE-project is beginnende onderzoekers te trainen in de ontwikkeling van vernieuwende oplossingen voor het voorspellen en beheersen van processen die pertinent zijn voor alle fabrieken die metaallegeringen gebruiken.

Doelstelling

Doel van het ENABLE-project is beginnende onderzoekers te trainen in wat als een grote uitdaging voor de toekomst van de maakindustrie wordt bestempeld: de ontwikkeling van vernieuwende oplossingen voor het voorspellen en beheersen van processen die pertinent zijn voor alle fabrieken die metaallegeringen gebruiken.
Het project zal resulteren in de ontwikkeling van nieuwe instrumenten die beter geschikt zijn voor de productie (minder vroegtijdige slijtage, langere levensduur, betere instrumenten, enz.) en zal tegelijk de productietijd en bijgevolg ook de productiekosten terugschroeven.

Aanpak

ENABLE stelt een totale herziening van de gebruikelijke processimulatiemethodes voor door de ontwikkeling van een innovatieve, meerschalige en multifysieke simulatie op meerdere niveaus (TRL 1 tot 8).
Om de voordelen tot een zo groot mogelijke waaier van industriële actoren uit te breiden, zal de simulatie worden uitgevoerd op verschillende processen die op grote schaal worden gebruikt: verspaning, wrijvingsroerlassen en additive manufacturing. Voor het wetenschappelijk onderzoek zullen de meest gangbare metalen in de industrie (namelijk titanium, nikkel- en aluminiumlegeringen) worden gekozen.

Een groep van negen beginnende onderzoekers zal een inleiding krijgen in dynamische benaderingen voor het benutten van de doorbraken in het fundamentele onderzoek naar innovatieve toepassingen. Om deze visie te verwezenlijken (ENABLE) zal elke deelnemer toegang hebben tot geïntegreerde complementariteiten en een expertise van wereldklasse in mechanische wetenschappen, materiaalwetenschappen, computerwetenschappen/digitale methodes, state-of-the-art verspreiding, geavanceerde uitrustingen en significante computerresources. Dankzij een bijkomende disciplineoverschrijdende training en een forse inzet vanuit de twaalf industrieën, kmo’s en onderzoekscentra zullen de studenten kunnen genieten van overdraagbare vaardigheden en aanvullende bevoegdheden die hun training in research én hun toekomstige inzetbaarheid zullen verbeteren. Het voorgestelde project werd gezamenlijk ontwikkeld door wetenschappers en de industriesectoren, in lijn met de vereisten van de moderne markten en rekening houdende met de ‘kennisdriehoek’, met focus op een sterke interactie tussen de belangrijkste drijfveren van een kennismaatschappij, namelijk onderzoek, onderwijs en innovatie.

Doelgroep

Techniek en technologie, werktuigkunde, fabricagetechniek, additive manufacturing, natuurwetenschappen/chemische wetenschappen, anorganische chemie, metalen

Referentie

MSCA-ITN-ETN - European Training Networks -2017, Subsidieovereenkomst: 764979

Projectpartners

5 universiteiten en 12 bedrijven/onderzoekscentra, onder de leiding van de Université de Bordeaux

Meer informatie over onze expertise

Timing

feb 2018 - jan 2022

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be