AI Pathfinder artificial intelligence applications in food industry
Lopend

AI PathFinder | adoptie van AI-toepassingen in voedingsindustrie

Regio:
Vlaanderen
Gefinancierd door

Het AI-PathFinder-project wil Vlaamse voedingsbedrijven ondersteunen om hun AI-strategie uit te werken en zo de AI-adoptie versnellen.

Context

Dat een digitale transformatie noodzakelijk is om te groeien en concurrentieel te blijven, dat weten de meeste voedingsbedrijven ondertussen. Veel bedrijven ondervinden echter uitdagingen rond het capteren van de juiste data, het identificeren van hun belangrijkste noden rond data en het correct verwerken van deze data. Een keuze maken uit het grote aanbod aan artificiële intelligentie (AI)- mogelijkheden is dan ook moeilijk. Uitgezonderd de grote bedrijven hebben de meeste voedingsbedrijven onvoldoende eigen expertise in de verschillende digitale mogelijkheden. Inzetten op AI? Ja, maar hoe?

Doelstelling

Met het project willen we vanuit de noden en uitdagingen van voedingsbedrijven onderzoeken hoe AI al dan niet een meerwaarde kan betekenen en hoe machinebouwers, technologieaanbieders en voedingsbedrijven succesvol kunnen samenwerken om toekomstige AI-projecten mogelijk te maken. Het is een collectief onderzoeks-, ontwikkelings- en disseminatieproject (type COOCK) waarin we de kennis die we opbouwen, verspreiden binnen de brede doelgroep.

Target group

Technologische implementaties in de voedingsindustrie zijn vaak geen plug-and-play, waardoor we alle stakeholders willen betrekken in de kennisopbouw rond de mogelijkheden van artificiële intelligentie.
Voor de ontwikkeling van AI-oplossingen heb je natuurlijk data nodig. De beschikbaarheid van deze data is belangrijk voor voedingsbedrijven om hun processen en productkwaliteit te verbeteren. Daarom zijn machinebouwers en technologieleveranciers mee betrokken in het project.
Om de resultaten zo relevant mogelijk te maken voor voedingsbedrijven, is er een begeleidingsgroep die bestaat uit voedingsbedrijven, technologieaanbieders en machinebouwers.

Resultaten

Concreet willen we de volgende zaken realiseren:

  • Het ontwikkelen van een AI-maturiteitscan en generiek stappenplan voor AI-implementatie op maat van de voedingsbedrijven.
  • Het opzetten van proofs-of-concept die de toepasbaarheid van AI in de voedingsindustrie illustreren.
  • Het ontwikkelen van een demo case in de pilootfabriek voor de aardappel- en groentensector, VEG-i-TEC waarin we:
    • inzichten documenteren over de aanpak van de AI-case
    • obstakels  in het parcours weergeven, waaruit stakeholders kunnen leren

Met de ontwikkelde resultaten willen we de drempel naar een implementatie van artificiële intelligentie (AI) verlagen en nagaan of AI wel degelijk de beste oplossing is. De AI-maturiteitscan stelt u als voedingsbedrijf in staat om te zien op welk niveau u vandaag staat. Daarnaast geven de inzichten van de proofs-of concept en  de demo case in VEG-i-TEC weer waar voedingsbedrijven nood aan hebben, zodat machinebouwers en technologieaanbieders hun producten en diensten beter kunnen afstemmen. In parallel met het project kan u ons steeds contacteren om samen met ons een idee uit te werken.

Financiering

  • Financieringsagentschap: VLAIO
  • Financieringskader: COOCK

 

Partners

In samenwerking met

Timing

mei 2022 - apr 2025

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be