Sirris wint prestigieuze Europese Regiostars Award

Peter ten Haaf

Het project 'Integratie van 3D-metaalprinten' heeft de Regiostars Award gewonnen in de categorie SMART Europe: vergroting van het concurrentievermogen van lokale bedrijven in een digitale wereld. Hiermee kreeg het EFRO-project erkenning als beste initiatief in Europa om kmo’s te ondersteunen in technologische innovatie.

Sirris creëerde op haar site in Diepenbeek samen met Syntra Limburg en met de steun van EFRO, Vlaanderen en de Provincie Limburg een demonstratieruimte waar 3D-metaalprinttechnologie in industriële context wordt voorgesteld. In de opstelling wordt de volledige productieketen, gaande van productdesign, 3D-metaalprinten tot nabewerking in één ruimte samengebracht.

Het 3D-printen van metaal laat toe om componenten met optimale performantie (d.i. een optimale vorm voor een bepaalde functie, minimale hoeveelheid aan materialen, ...) te vervaardigen, wat fabrikanten heel wat mogelijkheden biedt voor hun klanten. Geprinte componenten vereisen vandaag echter nog nabewerking om functioneel te zijn en is een hele uitdaging voor een verspanende toeleverancier, vaak een kmo, om dergelijke componenten efficiënt na te bewerken. Het project komt aan deze nood tegemoet door een toegankelijke oplossing voor te stellen. Dit steeds binnen een realistische bedrijfscontext.

Herkenbaar product via baanbrekende technologie

Peter ten Haaf, Program Manager Precision Manufacturing bij Sirris, over de opzet van het project: "We wilden een zo breed mogelijk publiek aanspreken via de fabricage van een herkenbaar product: een horloge. Voor de productie ervan integreerden we de nieuwe productietechnologie 3D-metaalprinten met de klassieke bewerkingstechnieken draaien en frezen. We implementeerden een ‘design for post-processing’-methodologie, waarbij het ontwerp voor 3D-printen al afgestemd wordt op een volautomatische nabewerking. Dit door bijvoorbeeld het printen van referenties die tijdens de nabewerking ingezet worden om de component geautomatiseerd te oriënteren, waardoor enerzijds de eindnauwkeurigheid wordt gegarandeerd en anderzijds tijdrovende uitlijning wordt vermeden. Op deze manier slagen we erin een volledige productieketen te demonstreren.

Voor kmo’s stopt onze ondersteuning niet bij het laten bijwonen van een demonstratie. We zijn ons goed bewust van de nood aan kennis, en dus opleiding, op de werkvloer en daarom zijn we een samenwerking aangegaan met Syntra Limburg voor de module 'Integratie van 3D-metaalprinten' in hun opleidingsaanbod."

Laagdrempelige kennisverspreiding

De opgebouwde technologische expertise in 3D-metaalprinten kon dankzij de samenwerking worden samengebracht in een toegankelijk demonstratieplatform en via laagdrempelige opleidingen voor een brede groep van maakbedrijven, ontwerpers, ontwikkelaars en technici werd de doorstroom van nieuwe technologie naar de industrie mogelijk gemaakt.

Ondertussen konden we zo 500 bedrijven en 165 studenten laten kennismaken met de integratie van 3D-metaalprinten. Al 45 bedrijven zijn zelf aan de slag gegaan met een eigen toepassing, 20 vakmensen hebben de opleiding succesvol afgerond.

Wordt vervolgd...

Het project is bovendien geen eindpunt, maar vormt de basis voor het '4.0-Made-Real’-initiatief, waarin Sirris de volledige keten, van bestelling tot verzending digitaliseert binnen een Industrie 4.0-opzet. De eerste demonstrator werd in 2019 gelanceerd en momenteel is al een opvolger in voorbereiding. Hierbij zullen we niet alleen data visualiseren om een transparant beeld van de productie te krijgen, maar ook slimme algoritmen inzetten via artificiële intelligentie (AI), om op basis van real-time data de productie te kunnen sturen.

Regiostars Award

De Regiostars Awards zijn een jaarlijkse wedstrijd, georganiseerd door het directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling van de Europese Commissie. Met de awards worden innovatieve projecten die inspirerend kunnen zijn voor andere Europese regio's in de kijker gezet. De Europese Commissie gaat op zoek naar good practices die passen in één van de vijf categorieën die aan de basis liggen van het Europese beleid. Onder de thema’s Slim (SMART), Groen (GREEN), Rechtvaardig (FAIR), Stedelijk (URBAN) Europa en de variabele categorie die dit jaar ‘groene mobiliteit’ is. Binnen de categorie SMART Europe zoekt de Europese Commissie begeesterende initiatieven die het concurrentievermogen van lokale bedrijven door digitale technologie kunnen vergroten. Voor 2021 werd een recordaantal van 214 projecten ingediend, waarvan in september per categorie vijf finalisten werden uitgekozen. Uit de vijf finalisten voor de categorie SMART Europe kwam 'Integratie van 3D-metaalprinten' als terecht verdiende winnaar uit de bus.
 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be