Re-wat ? Is het nu refurbishment, reconditioning of remanufacturing? | Deel 4

Artikel
Stefan Milis

Het belang van terminologie en taalgebruik

U verkent in uw bedrijf en ecosysteem de ‘binnenste cirkels van de circulaire economie’: concepten met hoog potentieel op circulair waardebehoud, gebaseerd op de ‘R-strategieën’. Nieuwe termen vliegen u om de oren. Is het nu refurbishment, reconditioning of remanufacturing?

We zijn fan van actiegericht leren, experimenteren en kleine stappen zetten. Op zich is het dan niet zo erg om de ReX-terminologie niet helemaal ‘juist’ te gebruiken. De praktijk is belangrijker dan de theorie. Zolang u maar goede keuzes maakt bij het opzetten en praktiseren van ReX. Eerder vroeg dan laat zult u er ook met anderen over praten en dan wilt u uiteraard spraakverwarring vermijden. 

What’s in a name

In dit artikel gaan we daarom toch kort in op de meest gebruikte ReX-terminologie. Enerzijds omdat we denken dat de nuances en varianten van ReX u kunnen inspireren. En anderzijds, omdat helder en juist taalgebruik het onderling begrip tussen collega’s (binnen uw bedrijf) en partners (binnen uw ecosysteem) ten goede komt.

De bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de belangrijkste definities en beschrijvingen van ReX-concepten en -begrippen. We baseerden ons hierbij op normen, meer bepaald de ISO 59004 en BS 8001 (British Standards). We kozen ervoor om de Engelse terminologie te behouden. Meestal worden deze termen overgenomen in het Nederlands of Frans. Ook als er specifieke termen beschikbaar zijn in andere talen, zijn deze vaak minder wijd verspreid en is hun betekenis minder helder afgelijnd.

Het is frappant om vast te stellen dat zelfs de normen niet helemaal overeenkomen en andere accenten leggen. Zo beschouwt de ISO-norm ‘reconditioning’ en ‘refurbishing’ als synoniemen, terwijl de BS-norm wel degelijk een verschillende invulling geeft aan beide termen. 

Daarnaast komen we nog heel wat andere termen tegen die niet in deze normen opgenomen zijn, zoals ‘restore’ / ‘restauration’, ‘overhaul’, ‘recover’, ‘renew’, ‘rebuild’, ‘regenerate’, ...

De keuze voor een bepaald ReX-concept heeft ook gevolgen voor eigenschappen van het ReX-product en de bijhorende processen. Het gaat dan om aspecten als eigenaarschap, functionaliteit, kwaliteit en performantie, garantie, het gebruik van gestandaardiseerde processen en de mate van desassemblage. In de onderstaande tabel worden deze eigenschappen ingevuld voor de belangrijkste ReX-concepten. Het loont de moeite om deze elementen te exploreren in uw context.

 

We kunnen het verloop van de productprestaties en -kwaliteit doorheen de tijd ook visueel voorstellen voor de verschillende ReX-strategieën: zie onderstaande figuur.  Het loont de moeite om na te gaan wat dit voor uw product kan betekenen.

Besluit

Terminologie en taalgebruik verschillen tussen verschillende disciplines, stakeholders en personen. En dit is ook zo in de context van ReX. Zoals dit artikel illustreert zijn ReX-termen zelfs in normen nog niet helemaal helder en consistent beschreven. Gelukkig hoeft dit niet noodzakelijk tot misverstanden en problemen te leiden. Onderzoek wees uit dat het allerbelangrijkst is dat we erkennen dat termen niet noodzakelijk een universele betekenis hebben. Dialoog, transparante verduidelijking van wat we precies bedoelen is cruciaal en voldoende voor een goede communicatie, begrip en samenwerking.

 

 

Remanufacturing: iets voor uw bedrijf?

Hergebruik, herstel, opwaardering … Remanufacturing is slechts één van de mogelijkheden. Hoe kunt u zeker zijn dat u de meest geschikte strategie gebruikt voor uw bedrijf? Met het COOCK-project ‘CIRKEL - Remanufacturing als hefboom tot waardecreatie in een circulaire maakindustrie’, gesteund door VLAIO, geeft Sirris u de nodige praktische handvaten om de risico’s te beperken en de kans op succes te vergroten.

Zo gaat u zelf aan de slag

 

 

vlaio
Logo NextGenerationEU

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be