Lancering van een nieuwe tool met informatie over octrooien

Frank Van den Broek

De Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO, World Intellectual Property Organization) heeft haar online diensten uitgebreid met een online platform dat gratis toegang geeft tot uitvoerige, transparante en gestructureerde rapporten over heel wat octrooidatabanken. WIPO INSPIRE zal opzoekingen in de talloze octrooidatabanken wereldwijd makkelijker maken voor een groot aantal belanghebbenden.

Het onlangs gelanceerde WIPO INSPIRE (Index of Specialized Patent Information Reports) doet dienst als een one-stopshop voor informatie over commerciële octrooidatabanken. Door informatie over deze databanken samen te brengen op één plaats kunnen innovators, dienstverleners, octrooibureaus en andere belanghebbenden in het innovatie-ecosysteem beter geïnformeerde beslissingen nemen over welke databanken te gebruiken. De tool is het resultaat van een publiek-private samenwerking tussen WIPO, de eigenaars van de databanken en gebruikersgroepen van octrooi-informatie.

WIPO INSPIRE is een platform dat gebruikers helpt bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over de tools voor het opzoeken van octrooien die het best aansluiten bij hun professionele activiteit, of ze nu octrooien onderzoeken of O&O gerelateerde beslissingen nemen. Octrooien onthullen belangrijke technische informatie die eveneens dient als basis voor andere innovators en innovaties. WIPO INSPIRE bevordert dit proces en kan op die manier het pad effenen om meer innovaties sneller op de markt te brengen.

WIPO INSPIRE biedt een reeks krachtige maar gebruiksvriendelijke functies voor zowel beginnende als gevorderde gebruikers van octrooi-informatie. Een daarvan is de vergelijking van de kenmerken van tot maximum vier octrooidatabanken en een interactieve kaart van de dekkingszone van de databanken in de hele wereld, waarmee gebruikers in één oogopslag kunnen vaststellen welke octrooidatabanken een specifieke jurisdictie behandelen.

De nieuwe tool maakt deel uit van WIPO’s Patent Register Portal (portaal voor octrooiregistratie) en eTISC en biedt zo een transparante gebruikersomgeving om informatie in te winnen over octrooidatabanken en octrooiregisters evenals de mogelijkheid om te interageren met experts op het vlak van octrooi-informatie om deze tools te bespreken.

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.   

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be