Close-up windturbine op zee met logo van Wind Energy Summit 2023

Drijvende windturbines en offshore waterstofproductie centraal op derde editie Wind Energy Technology Summit

Artikel
Pieter Jan Jordaens

Na twee succesvolle edities organiseert Sirris voor de derde keer de Wind Energy Technology Summit. Het doel van de seminaries en masterclass is bedrijven en organisaties informeren en inspireren over opkomende technologische ontwikkelingen in de (offshore) windenergiesector. Dit jaar koppelen we twee seminaries over opkomende technologieën - drijvende windturbines en de combinatie van waterstofproductie op zee via offshore hernieuwbare energie - in een tweedaags programma. Dit in combi met de Offshore Wind PhD Days. We ronden de Summit af met een masterclass voor beginnende ingenieurs in de (offshore) windsector.

Windenergie op land en op zee zal de komende jaren niet alleen een belangrijke bijdrage leveren aan de energiemix in België, de opgebouwde kennis en expertise uit de hele waardeketen in ons land is een exportproduct geworden ter ondersteuning van de wereldwijde groeiambities in onshore en offshore wind. Ook als het gaat om de productie van groene waterstof op zee, liggen er kansen, gezien de Belgische expertise in waterstoftechnologie. Tegelijkertijd zullen in de ontluikende technologieën die besproken worden op de Wind Energy Techonology Summit nog heel wat uitdagingen aangepakt moeten worden om betrouwbaar en performant te werken in de ruige  omstandigheden van de Noordzee. Kansen dus voor onze Belgische bedrijven en kenniscentra om hun steentje bij te dragen in de ontwikkeling van performante offshore-oplossingen.

Verschillende Belgische en internationale sprekers zullen tijdens de twee seminariedagen de state-of-the-art, nieuwe marktinzichten en de laatste innovatietrends delen rond twee ontluikende thema’s in de offshore windsector: drijvende windturbines en de combinatie van waterstofproductie op zee via offshore hernieuwbare energie.

Doelpubliek zijn zowel gevestigde bedrijven die zich willen verrijken met de nieuwste inzichten, maar ook nieuwkomers of ondernemers die actief willen worden in deze groeisector en op zoek zijn inzichten, kennis, contacten en nieuwe netwerken.

Op 12 en 13 september zullen ook de Offshore Wind PhD Days plaatsvinden. Op dit event zal de Belgische academische community samenkomen en een academische postersessie hosten op dezelfde eventlocatie, in Oostende. Om er een echte summit van te maken en kruisbestuiving tussen industrie en academia te maximaliseren, combineren we op 12 september de netwerking van beide events. Kortom, Oostende is in september de ‘place-to-be’ voor innovatieve bedrijven in de offshore-windsector.

12 september - Emerging offshore technologies: floating offshore wind technology

Op de eerste dag van de Wind Energy Techonology Summit focussen we op de markt- en technologie ontwikkelingen en de uitdagingen van drijvende windturbines op zee.

Reeds bevestigde sprekers: World Forum Offshore Wind (WFO), Basque Energy Cluster, Multi-Engineering, Nautilus Floating Solutions (Wind2Grid floating substation project), Sener (HiveWind), Saitec, Elicio, Marlinks, Engie-Laborec en Parkwind.

Tijdens dit seminarie zal ook een delegatie van de Baskische energiecluster deelnemen. Voorafgaand aan het seminarieprogramma, dat na de middag start, zullen bedrijven de kans krijgen om in een B2B-sessie rond floating wind te interageren met leden van de Baskische energiecluster.

 

13 september - Emerging Offshore Technologies: Production of green electrons & molecules at sea

Op de tweede dag organiseren we voor de derde keer dit thematische seminarie. We bekijken hoe het huwelijk tussen offshore windenergie en waterstofproductie in een internationale context vorm krijgt, maar ook wat de (technologische) uitdagingen zijn voor de komende jaren.

Reeds bevestigde sprekers: Lhyfe, AquaVentus, Parkwind, Hydrogen Europe, Elestor, Bekaert en Sirris.

In de voormiddag krijgt u de unieke kans om de gloednieuwe testfaciliteit Coastal & Ocean Basin (COB) te bezoeken. Het COB in Oostende heeft een golfbassin met unieke kenmerken die van nut kunnen zijn voor de drijvende offshore windsector. Ook wie enkel ingeschreven is voor dag 1 kan deelnemen aan dit bezoek. 

 

29 september - Masterclass: (Offshore) wind energy basics and state of the art for starting professionals

Deze masterclass geeft beginnende collega’s in uw onderneming en, meer algemeen - geïnteresseerden die wensen kennis te maken met (offshore) windenergie een kick-start inzicht in de basis en de state-of-the-art van (offshore) windturbines.

Deze cursus heeft tot doel een helikopteroverzicht te geven aan startende ingenieurs, waarbij we inzoomen op enkele specifieke aspecten van een (offshore) windturbine, zoals de ondergrond, de funderingen, aerodynamica en de windturbinetechnologie zelf. We staan stil bij zowel aandachtpunten in de ontwikkeling als in de operationele fase en sluiten af met een overzicht van de laatste innovaties in de sector.


 

Afspraak in september!
 

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be