Wind Energy Summit 2023
Masterclass

(Offshore) wind energy basics and state of the art for starting professionals

We organiseren deze masterclass speciaal voor net afgestudeerde ingenieurs en andere beginnende collega's in uw onderneming met onvoldoende kennis over (offshore) windturbines om volop te kunnen meedraaien in uw organisatie. Ook voor meer ervaren collega’s of bedrijven die nog geen of onvoldoende kennis hebben en die kennis willen maken met deze sector en technologie is dit een waardevolle masterclass.

In deze '1-day ramp-up course' voor beginnende professionals geven we de deelnemers een helikopteroverzicht, waarbij we inzoomen op enkele specifieke aspecten van een windturbine (op zee), zoals de ondergrond, de funderingen, aerodynamica en de (offshore) windturbinetechnologie zelf. We staan stil bij zowel aandachtpunten en kritische onderdelen in de ontwikkeling, als in de operationele fase, en we staan stil bij de basisbeginselen. We sluiten af met een overzicht van de state of the art en laatste innovaties en markttrends in de sector.

De modules van deze cursus bestaan uit:

1)            Wind resource and blades

2)            Essential electro-mechanical components

3)            Foundations & structures 

4)            Geotechnics

5)            Innovations & emerging market trends

We hanteren een logische flow tijdens deze cursus en starten bij de hernieuwbare energiebron zelf: de wind. De ‘resources assessment en siting’ en het ontwerp van de turbinebladen, om optimaal de windbron te oogsten is een eerste halte doorheen de cursus. Na de omzetting van de windenergie, focussen we op de belangrijkste elektromechanische onderdelen die zorgen voor een omzetting naar elektrische energie zoals de aandrijving, de omvormer en transformator. Vervolgens zoemen we in op de structurele onderdelen (toren, fundering) en hoe deze ontworpen moeten worden om de wind en zee belastingen doorheen de hele levensduur te weerstaan. Ook ondergrond speelt hierbij een belangrijke rol die enige aandacht vereist. Ten slotte bekijken we voorbeelden van innovaties uit de sector die bijdragen tot kostenreductie in het ontwerp en de operations & maintenance (O&M) fase, hoe men probeert om het intermitterend karakter van windenergie op te lossen via bijvoorbeeld energieopslag, en geven we inzicht in innovaties die betrekking hebben op duurzaamheidsaspecten. We sluiten af met de huidige innovatiestatus en marktrends in de sector.

Aan het einde van dit event zijn de deelnemers helemaal bij over het reilen en zeilen binnen de snel evoluerende, booming sector die offshore windenergie vandaag is.

Deze masterclass is een onderdeel van de Wind Energy Technology Summit 2023.

Programma

  Topic Speaker(s)
8h30 Registratie & koffie  
9h00 Sessie 1 - Wind resources & blades + Q&A  Özlem Ceyhan Yilmaz, Sirris
10h30 Sessie 2 - Overview of important electro-mechanical components + Q&A  Pieter Jan Jordaens & Bram Cloet – Sirris
12h00 Lunch break  
13h00 Sessie 3 - Offshore wind turbine foundations & offshore structures + Q&A Christof Devriendt, VUB
14h30 Sessie 4 - Geotechnics and soil-structure interaction + Q&A Bruno Stuyts, VUB
15h30 Koffiepauze  
15h45 Sessie 5 - Technology innovations and market trends in the (offshore) wind sector + Q&A Pieter Jan Jordaens, Sirris
17h30 Einde  

Voor wie?

Deze masterclass geeft recent afgestudeerde ingenieurs en andere beginnende collega’s in uw onderneming, en - meer algemeen -  alle andere geïnteresseerden die wensen kennis te maken met (offshore) windenergie een 'kick-start-inzicht' in de basis en de state of the art van (offshore) windturbines.

Prijs

De deelnameprijs voor deze masterclass  bedraagt 375 EUR (excl. BTW) voor bedrijven die in Vlaanderen gevestigd zijn, dankzij de steun van VLAIO in het kader van het Industriepartnerschap. Deelnemers van buiten Vlaanderen betalen 1.245 EUR.

Deze masterclass wordt georganiseerd in het kader van ‘Industriepartnerschap’.

banner IP Agoria Sirris

De Wind Energy Technology Summit is een organisatie van Sirris in samenwerking met volgende partners: 

 

Datum

29 september 2023 09:00 - 18:00

Locatie

Sirris
Gaston Geenslaan 8
3001 Leuven
België

Google maps

Prijs

Bedrijven in Vlaanderen 375,00 EUR | anderen 1.245,00 EUR

Contactpersoon

Lees meer over deze expertise

Datum

29 september 2023 09:00 - 18:00

Locatie

Sirris
Gaston Geenslaan 8
3001 Leuven
België

Google maps

Prijs

Bedrijven in Vlaanderen 375,00 EUR | anderen 1.245,00 EUR

Gelijkaardige activiteiten