Sensing solutions and automated quality assessment

Sensing solutions and automated quality assessment

Hoe detecteer ik lekken op afstand? Hoe beoordeel ik de kwaliteit van oppervlaktereinigingsprocessen? Hoe meet ik de kneedbaarheid van deeg? Hoe monitor ik patiënten in hun zorgbed? Elk bedrijf heeft zo zijn eigen procesproblemen. En menselijke operatoren kunnen niet alles. Laten we er dus samen voor zorgen dat technologie werkt. Met sensoroplossingen en geautomatiseerde kwaliteitsbeoordeling kunt u zowel de productiviteit als de kwaliteit verbeteren.
Contacteer ons

Sensing solutions and automated quality assessment

Kwaliteitsdata, of de sleutel tot slimmere beslissingen

Ervaren operatoren zien, horen of voelen meestal of een proces zoals gepland verloopt. Het wordt echter steeds moeilijker om gekwalificeerde operatoren te vinden. Daarbij komt nog dat mensen onvermijdelijk discrepanties veroorzaken naargelang van hun specifieke gevoeligheden. Dit beperkt de schaalbaarheid en de verdere verbetering van het proces. Het goede nieuws is dat sensoren een oplossing kunnen bieden door uw processen slimmer te maken.

Wat u voelt met uw ogen, oren, neus ... vertalen in een functioneel systeem

Met onze gefaseerde aanpak krijgt u een duidelijk beeld van de kosten, het rendement op investering en de risico's van een nieuwe sensoroplossing. Met andere woorden, u kunt de levensvatbaarheid van een innovatie beoordelen met minimale financiële risico's.

Stap 1: businesscase

In deze fase bakenen we duidelijk de uitdaging af die we willen aangaan. Op basis hiervan stellen we dan specifieke eisen vast en materialiseren we de waarde van een sensoroplossing, wat resulteert in een businesscase.

Stap 2: conceptstudie

Van zodra we een veelbelovende businesscase hebben, pakken we de volgende vragen aan:

 • Wat zijn de mogelijke sensorprincipes of, anders gesteld, welke fysische grootheden bevatten informatie over wat u eigenlijk wilt meten?
 • Welke sensorconcepten zijn het meest geschikt (sensorfusie, signaal- en dataverwerking, AI-algoritmen …)? 
 • Hoe moet de architectuur eruitzien (sensor, verwerking, connectiviteit, gebruikersinterface, enz.)? 
 • Welke technologieën en bouwstenen kunnen aan de eisen voldoen, en tegen welke kosten/met welke prestaties?
 • Welke ontwikkelingen en risico’s zijn eraan gekoppeld?
Stap 3: proof-of-concept

Vóór u tot ontwikkeling overgaat, moeten we naar de levensvatbaarheid van het project kijken:

 • Kunt u het product of de dienst betrouwbaar produceren in een reële omgeving?
 • Wat is de bestaande of potentiële markt voor dit product of deze dienst?
 • Werkt het vooropgestelde idee zoals verwacht?
 • Welke technologieën zijn nodig om dit project vlot te laten verlopen en de beoogde resultaten te halen?
 • Hoeveel middelen (mensen, tijd …) hebt u nodig?
 • Wat is het potentiële effect van de resterende technische risico's?
Stap 4: ontwikkeling en industrialisatie

Op verzoek helpen wij u graag een solide ontwikkelingsplan op te stellen en de juiste ontwikkelingspartners te selecteren. Meer concreet kunnen onze experts de voorstellen van uw partners beoordelen op kwaliteit, timing en kosten, alsook de compatibiliteit van de vooropgestelde oplossing met de rest van uw systeem en infrastructuur. 

Gert Heirman

Sensoroplossingen en geautomatiseerde kwaliteitsbeoordeling, iets voor uw bedrijf?

Gert Heirman, Program Manager Mechatronics, staat klaar om samen met u het antwoord te vinden. 
Neem contact op