Jeroen Tacq

Senior Engineer Metals

Als materiaalkundig ingenieur in additive manufacturing en corrosie help ik bedrijven met de selectie van materialen en de analyse van hun eigenschappen, de hoofdoorzaakanalyse bij schade, en de bepaling van de optimale thermomechanische of oppervlaktebehandelingen voor hun metalen. 

Meten en analyseren van restspanningen is een van mijn passies en Sirris heeft hiervoor unieke apparatuur in huis. Een andere passie is corrosiemanagement, en meer specifiek corrosiemonitoring en datagestuurd corrosiemanagement, wat vooral relevant is voor offshore-corrosie en corrosie onder isolatie (CUI).

Expertise 

 • Metalen en hun toepassingen
 • Corrosiemanagement
 • Restspanningsmeting

Werkervaring 

 • Collectieve-onderzoeksprojecten als projectingenieur en/of projectleider
 • Internationale onderzoeksprojecten gericht op: 
  • corrosiemanagement en -monitoring 
  • ontwikkeling van corrosiemodellen en tools voor corrosiemanagement van  offshore corrosie in de procesindustrie (voornamelijk corrosie onder isolatie);
  • additive manufacturing en nabewerking van staal, waaronder warmtebehandeling
 • Diensten aan bedrijven, waaronder restspanningsanalyse (lassen, tandwielen, AM-onderdelen), hoofdoorzaakanalyse van corrosie en advies rond materiaalkeuze en verwerking

Studies 

 • Doctoraat in Materiaalkunde, KU Leuven 

Professioneel motto

Uit de film Kingdom of Heaven: "Wat is een mens waard, wanneer die de wereld niet beter tracht te maken?”

Leuk weetje

Ik geef de passie voor mijn werk al door aan mijn jonge kinderen. Elke avond na het verhaaltje voor het slapengaan, mogen ze nog één vraag stellen. En vaak krijg ik dan vragen als "waarom roest ijzer?", "van welk materiaal is dit of dat gemaakt?”, "hoe wordt staal gemaakt?", enz. Ik hou ervan dit uit te leggen aan een kind van vijf.
 

Een vraag, contacteer Jeroen Tacq