SOCORRO corrosion prevention
Afgesloten

SOCORRO | Seeking Out Corrosion, voor het te laat is

Regio:
Europa
Gefinancierd door

SOCORRO is een Interreg 2 Zeeën-project dat dankzij de samenwerking van een multidisciplinair consortium een nieuwe aanpak voor de uitdaging van efficiënt corrosiebeheer ontwikkelt. Er zal een mix van kunstmatige intelligentie, expertkennis en uit corroderende omgevingen verzamelde gegevens worden gebruikt om een objectieve inschatting te maken van het corrosierisico dat tijdens de levensduur van een onderdeel wordt opgebouwd. Tot slot zal een beslissingsondersteunende tool hulp bieden bij het nemen van de juiste beheerbeslissingen.

Context

Een vaak onderschatte bedreiging voor onze economie is staalcorrosie, in elke vorm van industrie waar water en staal met elkaar in aanraking komen: de maritieme sector, havens, waterzuiveringsinstallaties, energieproductie, offshore productie van hernieuwbare energie,…. De kosten met betrekking tot corrosie lopen gigantisch hoog op: volgens een rapport van DNV-LG bedragen de totale kosten van corrosie voor de Europese regio alleen naar schatting meer dan 500 miljard euro, hetzij zo’n 3,8% van het Europese bnp. Uit overleg met de industrie blijkt echter dat er geen algemene aanpak is om te bepalen waar en wanneer corrosie zich voordoet, zodat preventie- en herstelwerkzaamheden gericht kunnen worden uitgevoerd. De oplossingen zijn van algemene aard, en er is geen algemene kennis van mogelijke kostenbesparingen: 25 tot 30% van de corrosiegerelateerde kosten is overbodig – dat is het uitgangspunt voor het project. De ontbrekende stap om dit te bereiken, is een uitgebreide, snelle en eenvoudige methode om de lokale situatie in een reeks installaties te meten en een verhoogd algemeen besef dat de kosten nog verder kunnen worden gereduceerd.

Doelstellingen

Doel van dit project is bedrijven een onafhankelijk middel te bieden om de corrosierisico's in hun installaties te evalueren, hun bewustzijn te vergroten en hen passende preventieve maatregelen te laten nemen. Hiertoe hebben we een eenvoudig, snel, in-situ sensorsysteem ontworpen, dat in staat is om een reeks milieumarkeringen door de tijd te monitoren en zo het corrosierisico van in water ondergedompeld staal te bepalen, alsook een statistische methode om deze gegevens te ontginnen met het oog op een algemene inschatting van het corrosierisico - kortom, het SOCORRO-systeem, dat is ingesteld op niveau TRL 4.

Aanpak

In dit project gaan we deze hele opzet implementeren en demonstreren in verschillende industriële casestudies (windturbines op zee, waterontzilting/sanering, scheepsrompen en ballasttanks, damwanden, proceswater) en de economische opportuniteiten tonen. Daarnaast zullen we de statistische analyse aanvullen met een intuïtieve, praktische dashboardtool om de uitstroom van informatie te presenteren en dat risico over te brengen aan de eindgebruikers. Hierdoor wordt het TRL tot 6 of 7 verhoogd.

Acties:

  • Ontwikkeling van een algoritme voor het voorspellen van corrosierisico's op basis van waterkwaliteitsparameters.
  • Gegevensverzameling en demonstratie van de SOCORRO-aanpak op 11 locaties.
  • Bij professionals en het publiek het bewustzijn en de kennis verhogen over de risico's en gevolgen van corrosie.

Doelgroep

Alle bedrijven, organisaties of overheden die worden geconfronteerd met corrosie van staalconstructies in contact met water, en die op zoek zijn naar slimme oplossingen om met corrosie om te gaan, op basis van een objectieve beoordeling van het corrosierisico gedurende de levensduur van de constructie. Tijdens het project zijn een aantal specifieke demonstraties gepland:

  • Haven-/kustomgeving
  • Offshore staalconstructie
  • Ballasttank van schepen
  • Afvalwaterzuiveringsinstallaties
  • Industrieel proceswater

Referentie

SOCORRO2/ Interreg2Seas/2S07-031

Projectpartners

Hogere Zeevaartschool (projectleider) - BE

UGent - BE

Katholieke Universiteit Leuven - BE

Southend Borough Council - VK

Sirris - BE

IT and Business Analytics - VK

University of Brighton - VK

Genicap - NL

University of Kent - UK

Cobalt Water EU BVBA - BE

Université d'Artois - FR

Université de Lille 1 - FR

OCAS - BE

Université Polytechnique - FR

INRAE - FR

De rol van Sirris

Bij Sirris zullen twee teams actief aan het SOCORRO-project werken: het Metals-team en OWI-Lab, met de steun van ons Data Innovation -team. Sirris zal samen met de Université d'Artois de ontwikkeling van de SOCORRO-toepassing leiden; we zijn hiervoor ideaal gepositioneerd dankzij onze uitgebreide complementaire expertise op het vlak van corrosiebeheer, corrosiemonitoring, datawetenschap en offshore-infrastructuur. Bovendien zal onze sterke band met de industrie het ons toelaten om de ontwikkelingen van de projecten voortdurend af te stemmen op de industriële behoeften. Sirris is ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van de sensoropstelling die nodig is voor de invoering van de gegevens in het SOCORRO-corrosiealgoritme, en is verantwoordelijk voor het demonstreren van de SOCORRO-toepassing (sensoren en software) op een offshore locatie.

Partners

Co-financed by

Meer informatie over onze expertise

Timing

mrt 2020 - sep 2022

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be