QRM 4.0
Afgesloten

QRM4.0 steunt kmo’s bij het verkorten van hun doorlooptijden

Regio:
Europa
Gefinancierd door

Door hun doorlooptijden te verkorten, kunnen bedrijven groeien omdat hun producten sneller op de markt komen en de lagere kosten de rentabiliteit doen stijgen; dit verbetert op zijn beurt de leveringsprestaties en de kwaliteit. Het Interreg-project QRM4.0 steunt de kmo’s in hun QRM-traject, door ze in staat te stellen digitale technologieën uit te rollen via coaching, training en het delen van expertise en beste praktijken.

Uitdaging

De verschuiving van massaproductie naar de productie van complexe gecustomiseerde producten met een hoge toegevoegde waarde in zeer kleine series dwingt kleine en middelgrote maakbedrijven ertoe hun productie te transformeren. Klanten verwachten snelle leveringstijden en in hoge mate gecustomiseerde producten. Dit dwingt kmo’s ertoe hun productieprocessen te hervormen en op een nieuwe manier van fabricage over te schakelen. 

De productiesnelheid opvoeren vergt een mix van innovatieve digitale technologieën (Industrie 4.0) en mensgerichte procesinnovatie (Quick Response Manufacturing - QRM) om de werknemers er zo nauw mogelijk bij te betrekken. Dit project steunt kmo’s door inzichten en tools uit de domeinen van Quick Response Manufacturing en Industrie 4.0 te combineren en zo de productie te hervormen met het oog op ultrakorte doorlooptijden.

 

 

Doelstelling en benadering

Het project strekt tot doel de kleine en middelgrote maakbedrijven in de Euregio Maas-Rijn in dit proces als volgt te ondersteunen:

  • Informeren en inspireren: kennis over QRM (hoe zelfsturende teams vormen, de operatoren bij de productie-innovatieprocessen betrekken) en innovatieve digitale technologieën (hoe productiemachines verbinden, productiegegevens in een dashboard extraheren en visualiseren) om de doorlooptijden te verkorten, wordt naar de kmo’s overgedragen via praktische technologische fiches en inspirerende getuigenissen, bedrijfsbezoeken bij leiders van de sector, praktische demonstrators en workshops. 
  • Training, coaching en ondersteuning: kleine en middelgrote maakbedrijven kunnen een individuele use case opstarten (met de steun van een betoelaagde voucher) om hun productie te digitaliseren, met training en coaching van het project partnerschap. 
  • Uitwisseling van beste praktijken: via een leernetwerk rond kortere doorlooptijden kunnen kleine en middelgrote maakbedrijven en providers van IT-oplossingen hun ervaringen delen, van elkaar leren en de kansen voor een professionele samenwerking evalueren.

Meer informatie over dit project vind je op de projectpagina van het consortium.

 

Financiering

Het Euregio Maas-Rijn (EMR) Interreg-programma maakt deel uit van het Europees Cohesiebeleid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het totale budget van het project bedraagt 3,64 miljoen EUR, waarvan 1,68 miljoen EUR van het EFRO komt. Ook de Provincie Limburg (BE) ondersteunt dit project via zijn cofinanciering van Sirris en POM Limburg (268.000 EUR).  

De Provincie Limburg (NL) en het Nederlandse ministerie van Economische zaken ondersteunen eveneens dit project via hun cofinanciering.
 

Partners

In samenwerking met
Co-financed by

Timing

jan 2020 - jun 2023

Website

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be