2023 QRM gold course certificates ceremony at Robland

Eerste lichting QRM Gold-deelnemers behaalt successen

27 oktober 2023
Artikel
Pascal Pollet

Certificaten uitgereikt bij Robland

Met quick response manufacturing (QRM) kunnen bedrijven hun leverprestaties en hun productiviteit verbeteren. Om de invoering van deze strategie te ondersteunen, startte Sirris met de doorgedreven QRM Gold-opleiding. Op 4 oktober 2023 vond de uitreiking van de QRM Gold-certificaten aan de eerste lichting deelnemers plaats bij Robland, producent van houtbewerkingsmachines.

De QRM Gold-opleiding is een doorgedreven opleiding in het implementeren van QRM. De opleiding richt zich op de deelnemers van de QRM Silver-opleiding, die de nodige voorkennis aanreikt. De deelnemers leren tijdens de QRM Gold-opleiding hoe ze QRM-projecten kunnen aanpakken en hoe ze mogelijke obstakels bij de implementatie kunnen overkomen.

De opleiding omvat een mix van praktische oefeningen, een verdieping van de theorie en vooral, het eigenlijke implementatiewerk in het eigen bedrijf. Om te slagen voor de opleiding moeten de deelnemers kunnen aantonen dat ze de doorlooptijd in hun bedrijf met de helft hebben kunnen verkorten. Vijf cursisten uit de opleiding boekten in hun bedrijf mooie resultaten door het toepassen van QRM en behaalden hiermee hun gegeerde QRM Gold-certificaat. De QRM-implementatie bij de overige deelnemers is nog in volle gang, waardoor die op een later tijdstip alsnog hun Gold-certificaat kunnen krijgen.

Inspiratievolle namiddag

De certificaten werden uitgereikt bij Robland, toonaangevend producent van houtbewerkingsmachines, in Brugge. Robland ontwerpt en produceert een uitgebreid gamma van houtbewerkingsmachines voor schrijnwerkers en levert zijn producten wereldwijd. De namiddag startte met een voorstelling van het bedrijf en de QRM-implementatie, gevolgd door een bezoek aan de verschillende productieafdelingen.

Robland past zelf de QRM-principes met veel succes toe. Er werden teams gevormd met heldere doelstellingen op het vlak van doorlooptijdverkorting. De planning van de componentenproductie werd omgevormd naar een dynamische planning, gericht op het vermijden van onderdelentekorten. Daarnaast verlaagde men ook de bezettingsgraad in de planning en verkleinde men de lotgroottes.

Robland maakt eveneens gebruik van 3D-printen om onderdelen te produceren in een heuse 3D-print-farm met een 50-tal low-cost printers. De geprinte onderdelen waren vroeger veelal metalen onderdelen die meerdere bewerkingen moesten ondergaan. Door deze onderdelen nu in kunststof te printen, vallen heel wat productiestappen weg en zijn ook de bijhorende plannings- en logistieke activiteiten verdwenen. Het 3D-printen reduceert ook drastisch de seriegrootte, wat op voorraad bespaart en waardoor het gemakkelijker wordt om productverbeteringen snel door te voeren.

De resultaten van deze inspanningen bleven niet uit en werden snel zichtbaar. De levertijd daalde van meerdere maanden naar een tweetal weken en de leverbetrouwbaarheid steeg sterk, tot meer dan 97 procent. Tegelijk werd ook de voorraad al sterk  gereduceerd. Tijdens de rondleiding zagen we ook hoe, door een herschikking van de productie, een volledige productiehal kon worden vrijgemaakt.

Wilt u zich ook verdiepen in QRM en ontdekken wat de strategie voor uw bedrijf kan betekenen? Sirris organiseert de QRM Silver opleiding, waarvoor geen voorkennis vereist is. Deze opleiding stelt u in staat om zelfstandig een QRM-project te initiëren, de analysefase uit te voeren en de implementatie te ondersteunen. De 4-daagse opleiding start op 17 november 2023 in Diepenbeek.

 

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be