man hand holding virtual world with internet connection metaverse global business marketing banking financial pass thru application technology concept
Afgesloten

EFRO-project Scaleup.international | Hulp aan Vlaamse digitale scale-ups om te internationaliseren

Regio:
Europa
Gefinancierd door

Scaleup.international bouwt kennis op en ontwikkelt een format om Vlaamse digitale scale-ups gericht te helpen internationaliseren.

Binnen de groeiende groep startende softwareproductiebedrijven, de doelgroep van Scaleup.vlaanderen, kwam de vraag om ondersteuning rond internationalisering. Die komt er nu met Scaleup.international.

Softwareproductbedrijven boomen, van Vlaanderen tot ver daarbuiten

De laatste jaren is de software-industrie grondig gewijzigd. Zo heeft het bestaan van online kanalen gezorgd voor het verdwijnen van de distributiebottleneck, doordat software aan quasi geen kost globaal verspreid kan worden. Daarnaast werd, door de beschikbaarheid van technologische bouwblokken - API's - enerzijds en veel coaching-programma's anderzijds, de maakbarrière om een softwareproduct te bouwen en een softwarebedrijf op te richten significant verlaagd.

Scaleup.vlaanderen

Scaleup.vlaanderen richt zich tot scale-ups als doelgroep, bedrijven die al een bewezen bedrijfsmodel hebben gevonden (de zogenaamde product-market fit) en die aan de vooravond staan van een groeispurt. Een startup kan op zich omschreven worden als een bedrijf dat een digitaal product creëert en commercialiseert dat snel globaal kan schalen zonder lineaire afhankelijkheid van menselijk kapitaal.

Sirris en Agoria bieden binnen Scaleup.vlaanderen digitale schalingskennis aan, specifiek gericht naar de schalingsnoden van deze doelgroep. Hierbij worden scale-ups zowel collectief als individueel begeleid rond specifieke thema's die voor een digitaal bedrijf van belang zijn om te kunnen schalen, Zowel aspecten van externe groei (acquisitie van klanten) als interne groei (de maturiteit van de organisatie) komen aan bod, zoals digital go-to-market, pricing, product management, funding, oprichten van een adviesraad, HR en organisatiethema's, etc.

Schaling en groei in de software-industrie vereisen immers een aangepaste benadering, omdat deze anders verlopen dan in de niet-digitale sectoren:

 • Software kan - in tegenstelling tot fysieke producten - aan quasi geen distributiekost verspreid worden (door de opkomst van het internet als distributiekanaal). Het geeft de mogelijkheid om producten te maken en commercialiseren die zeer snel kunnen schalen tot wereldwijd niveau. Dit heeft een zeer grote impact op de businessmodellen van de software-industrie: omdat de distributie samenvalt met het softwareproduct, wordt het product als het ware zijn eigen sales-kanaal. Dit fenomeen creëert een groot potentieel voor snelle internationale groei.
 • Het is eigen aan software en digitale bedrijven dat de concurrentie geen mooie Gauss-curve vormt zoals bij traditionele bedrijfsmodellen (bijv. banken, automerken,...). Het vormt een 'Power Law', waarbij de nummer 2 van de markt maximum de helft marktaandeel heeft van de nummer 1. The winner takes all. Google heeft bijvoorbeeld een marktaandeel van 95 procent in Vlaanderen, terwijl de anderen, inclusief Microsoft, Yahoo en lokale spelers, moeten vechten voor de overige 5 procent. Dit fenomeen benadrukt het first-to-scale-principe, namelijk het noodzakelijke belang om ook snel extern te moeten schalen. 

Dit alles maakt dat digitale bedrijven in principe vanaf dag 1 van hun bestaan globaal kunnen gaan en dat het zinvol en zelfs noodzakelijk is om dit zo snel mogelijk op te nemen. Gezien enerzijds het potentieel voor snelle internationale groei binnen deze doelgroep en anderzijds de noodzaak om de eerste te zijn om te schalen binnen een bepaalde niche, is gerichte ondersteuning voor internationalisering voor digitale scaleups dan ook een must.

Scaleup goes international

Via het netwerk van bedrijven binnen Scaleup.vlaanderen kwam de vraag om ondersteuning te bieden rond internationalisering. Deze vraag is zelfs groot bij het netwerk van digitale scale-ups met zeer sterke groei (de '1Million Club'). Daarom hebben we hier al zoveel mogelijk op ingespeeld in ons aanbod via het aanbieden van een collectieve workshop.

Echter, in tegenstelling tot andere thema's (HR en organisatiethema's, funding, marketing,...) waarvoor kennis aanwezig is, zien we dat er rond dit specifieke thema - ook binnen het bredere ecosysteem - weinig of geen kennis is. Initiatieven rond internationalisering blijven veelal beperkt tot getuigenissen van bedrijven die (al dan niet) succesvol internationaliseerden.

Er is dus een grote vraag naar ondersteuning voor internationalisering vanuit de doelgroep, maar er is weinig kennis beschikbaar. Met  Scaleup.international willen we deze kennis opbouwen.

Om meer ambitieuze Vlaamse digitale bedrijven met potentieel tot groei maximaal te kunnen bedienen op een van de primaire aspecten van externe groei willen we kennis opbouwen en een diepgaand format ontwikkelen om op een schaalbare manier digitale scale-ups gericht te helpen internationaliseren.

Meer informatie over Scale-up.International? Neem contact op met wim.codenie@sirris.be of isabel.michiels@agoria.be.

Sinds meer dan 15 jaar ondersteunen Sirris en Agoria de Vlaamse software-industrie. Zowel op vlak van inhoud als activiteiten werd hiervoor specifieke kennis opgebouwd in functie van de noden van de Vlaamse software-industrie. 

Projectpartners

De projectpartners van het consortium zijn Sirris en Agoria.

Sirris - het collectief centrum van en voor de technologische industrie biedt aan Belgische bedrijven die willen innoveren, drie belangrijke troeven: een jarenlange ervaring en brede expertise in uiteenlopende domeinen, een high-tech Sirris testinfrastructuur verspreid over het land en een uitgebreid partnernetwerk. Sirris brengt in het project kennis in over het ICT domein, en digitale transformatie. Sirris heeft op dat vlak een uitgebreide track record opgebouwd.

De eerste adviseerdienst voor software engineering in Vlaanderen werd in 2005 opgericht door Sirris onder de naam SPROT (Software Product Ontwikkeling Technologieën). Het was destijds het antwoord op de toenemende nood van de industrie naar bruikbare kennis op vlak van software engineering; een nood die niet werd afgedekt door de toenmalige actoren. Ondertussen zijn de uitdagingen en accenten van de software industrie snel geëvolueerd. Sirris heeft met verschillende andere initiatieven, tot op vandaag, steeds kort op de bal gespeeld en een industriegerichte en unieke dienstverlening uitgebouwd (samen met partners waar relevant). Voorbeelden (Vlaanderen) zijn:

 • 2008, lancering van Bermuda (focus: software variabiliteit, flexibiliteit en kwaliteit)
 • 2012, lancering van Smart Innovator (focus: innovatie met software, slimme producten)
 • 2013, Lancering Nebucom (focus: Software as a Service en cloud technologie)
 • 2013, Lancering van KATALICT (focus: go-to market van software producten). In de context van dit initiatief werd onder andere de Belgische growth hacking community opgestart (https://www.meetup.com/Growth-Hacking-Belgium/ ) met vertakkingen tot buiten België
 • 2014, Lancering Elucidata (focus: data innovatie)
 • 2016, Lancering Scaleup.vlaanderen (focus: schaling van bedrijven met een digital business model)

In totaal werden in de context van deze initiatieven in Vlaanderen alleen al meer dan 1.000 diepgaande adviezen gegeven; een 100-tal innovatieprojecten geïnitieerd bij bedrijven en duizenden deelnemers bereikt via events. De collectieve inzichten werden meer dan 1.000.000 keer geconsulteerd (blogs, artikels, etc.).

Agoria wil het pad banen voor alle technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven. Agoria telt meer dan 1.800 lidbedrijven, die samen ongeveer 300.000 werknemers vertegenwoordigen, en focust hun dienstverlening op drie pijlers: adviesverlening, business development en de creatie van een optimaal ondernemingsklimaat. Via haar expertisecentra verleent Agoria bijstand aan leden met vragen over talent en arbeidsmarkt, innovatie, energie, milieu, sociaal en regelgeving en normalisatie (zowel technisch als algemeen).

Agoria brengt in dit project haar uitgebreide kennis van de ICT-industrie in, die zowel aanwezig is bij de Agoria-medewerkers als in de grote groep bedrijven die samen Agoria vorm geven en haar projecten aansturen. Daarnaast heeft het expertisecentrum Innovatie van Agoria een brede kennis van innovatiestimulering en innovatieprocessen in samenwerking met partners en stakeholders. Agoria en Sirris werken als zusterorganisaties vaak samen, o.a. in bovenvermelde projecten Smart Innovator, Nebucom, Elucidata en Scaleup.vlaanderen.

Financiering


Met de steun van het Regionaal Fonds voor Europese Ontwikkeling:

 • EFRO: 164.505,59 €
 • Vlaamse cofinanciering: 123.379,19 €
 • Totale kost: 411.263,98 €

Contact:

Wim Codenie (+32 498 91 94 53) en FrederikTibau (+32 2 706 78 62)

Partners

In samenwerking met

Meer informatie over onze expertise

Timing

feb 2018 - okt 2021

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be