Van Ambitie tot adoptie

Verhoog de slaagkans van uw digitale projecten

Artikel
Peter Verhasselt

'Van ambitie tot adoptie – Digitaal transformeren met impact', nu uit bij Die Keure

In digitale transformatie schuilt een grote belofte, maar in de praktijk lopen de meeste digitale projecten uit in tijd, ontsporen ze in kostprijs of leveren ze geen blijvende waarde op. Ergens onderweg tussen het ambitieuze plan en de realisatie op het terrein komt er een kink in de kabel en blijkt de echte impact uiteindelijk beperkt. Met het boek 'Van ambitie tot adoptie – Digitaal transformeren met impact' willen we u helpen de slaagkans van uw digitale projecten aanzienlijk te verhogen.

Een steeds terugkerende observatie is de Babylonische spraakverwarring rond alle aspecten van digitalisering. Veel digitale projecten leveren niet op wat ervan verwacht werd. De oorzaak hiervan is meestal niet de technologie, maar de manier waarop de projecten worden aangepakt, de organisatie en communicatie binnen het bedrijf zelf en met de projectpartners.

Er bestond geen boek waarnaar we konden verwijzen bij vragen die we kregen van mensen in allerlei functies, in grote en vooral kleine bedrijven. Vragen als "hoe begin ik hieraan?", maar ook "waarom loopt dit hier fout?". Daarom hebben we het boek zelf geschreven. Bewust in het Nederlands, om het zo toegankelijk mogelijk te maken. Ons doel met dit boek is om alle betrokkenen bij digitaliseringsprojecten de nodige basisinzichten en een gemeenschappelijke taal aan te reiken, om met succes hun ambities waar te maken. Het vereist geen technologische voorkennis.

Situatie vandaag

Waar hebben Carine Lucas van Agoria en mezelf onze mosterd gehaald om een nieuw licht op het onderwerp te schijnen? Digitaal is al een tijdje onder ons, maar het blijft een moeilijk te vatten iets. Een transformatieproject lijkt ergens op te gaan in het vacuüm tussen het technische en de business. Er is de angst om de laatste technologische hype te missen en tegelijkertijd worstelen we nog steeds met de uitrol van basisfunctionaliteit zoals de verwerking van businessgegevens. En ondertussen is er een explosie geweest van groeibedrijven die een digitaal product in de markt zetten. Dit zorgde ervoor dat er een matuur ecosysteem in België kwam van mensen die ervaring hebben met het definiëren, ontwikkelen en onderhouden van een digitaal aanbod.

Verworven inzichten

Agoria en Sirris zijn actief bij beide groepen, zowel bij de bedrijven die het digitale adopteren als bij zij die het aanbieden. Het bekijken van digitale transformatie langs deze beide kanten heeft ons waardevolle en unieke inzichten gebracht. Deze laten toe om de kloof tussen opdrachtgever en contractor gerichter te overbruggen, als aanbieder betere producten en diensten te maken en als transformerend bedrijf relevante praktijken over te nemen van de meer ervaren tech-bedrijven.

We kunnen onze inzichten bundelen in drie groepen van oorzaken waardoor een project meestal fout loopt:

  1. onduidelijke doelstellingen en afbakening van projecten;
  2. gebruik van projectmethodes die niet geschikt zijn voor digitale projecten;
  3. ontbrekende of gebrekkige communicatie tussen alle betrokkenen

De paradox is dat meer voorbereiding, management en opvolging in de meeste gevallen geen betere resultaten geeft. Dikwijls werkt dit zelfs contraproductief omdat zinvol initiatief afgeremd of vertraagd wordt. Het digitale is dan ook geen lineair proces, zoals een typisch investeringsdossier. Het is een kluwen dat maar al doende door de betrokkenen op een systematische manier kan ontward worden. Tijdens de lectuur van het boek ontdekt u wanneer en waarom dit het geval is, en wat dit betekent over de toepasbaarheid van klassieke projectmanagementmethodieken en over de adoptie van praktijken uit de technologiescene. Dit gaat van algemene inzichten, zoals projectaansturing, tot concrete begrippen, zoals roadmap, budget en RoI. Centraal staat het eigen maken van een minimaal digitaal jargon. Voor iedereen die betrokken is bij een digitaal project is het boek waarschijnlijk één van de betere investeringen.

Het boek verschijnt in september 2023 en is te bestellen bij Die Keure.

Hoe uw digitale dienst of SaaS-aanbod uitbouwen?

Onze masterclass op 12 oktober 2023 brengt u op één dag tijd de basics van digitale diensten bij, waarna u dan verder aan de slag kunt in uw eigen bedrijf.

Meer info en het registratieformulier vindt u in onze agenda.

 

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be