Ondersteuning bij opschalingsambities voor Com&Sens

16 juni 2020
Case
Peter Verhasselt

Com&Sens is een groeibedrijf dat meetoplossingen aanbiedt op basis van een eigen en unieke optische vezeltechnologie. Het bedrijf heeft de vorige jaren de waarde van de technologie bewezen in een breed portfolio aan projecten met structuren in staal, beton en composiet. Deze projecten bevinden zich in diverse stappen van de waardeketen van de klant van design en productie over bouw tot uitbating. In deze verschillende aspecten blijkt de optische vezelmeting in vele cases een inherent voordeel te hebben.

Het managementteam wil deze positie nu valoriseren in de markt op een gestructureerde manier. De focus zal daarbij verlegd worden van unieke projecten naar een meer 'productized' aanbod. Op basis van de product/market-fit van oplossingen voor specifieke markten zal de acquisitie en oplevering van nieuwe orders gestroomlijnd worden. 

Oprichting van adviesraad

Aangezien het hier om een stap gaat die afwijkt van de vroegere organische en project-gedreven groei, wenst het management zich door een adviesraad te laten bijstaan tijdens het schalen. In deze context is er contact gelegd met het Future-Proof-Business-programma van Sirris.  Dit team heeft een ruime ervaring met het opzetten van adviesraden voor technologische groeibedrijven en heeft hiervoor een formele methodologie ontwikkeld: My Advisory Board

Deze methodologie stemt de werking van de adviesraad af op een concrete groeistrategie over een periode van twee jaar. Afhankelijk van deze strategie kiest men een samenstelling van de adviesraad en bepaalt men het programma en de inhoud ervan. Veel adviesraden lopen niet lekker door een misfit tussen enerzijds de (soms impliciete) strategie en anderzijds de samenstelling van en de behandelde topics in de raad. 

Hands-on begeleiding

Gezien de focus op de productizering van het portfolio, op een internationale uitrol van het geselecteerde portfolio en op een verbreding en verdieping van het toepassingsveld via R&D, zijn volgende profielen toegetreden tot de raad: Geert Heyse, Global Director Flow Control Systems bij Vesuvius, Maarten De Block, founder en zaakvoerder van Entity One, Eric Finé, Business Development Manager bij Smulders Projects, en Bart Peeters, New Business Development Manager bij Nitto, zullen de komende twee jaar elk kwartaal samenkomen met het management van Com&Sens.  

De hands-on begeleiding door de adviesraad en Sirris werpt zijn eerste vruchten af en het bedrijf werft momenteel technische profielen aan om de groei in goede banen te leiden. 

 

(Beeld: Com&Sens)

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be