Tool ter bescherming van uw ideeën nu online

Frank Van den Broek

Heeft u een nieuw product ontworpen dat binnenkort op de markt komt? Bent u van plan een innovatieve dienst of een revolutionaire toepassing te lanceren, die nu nog in de ontwikkelingsfase zit? U heeft de grote lijnen van iets nieuws gepland en uitgetekend? Uw waardevolle ideeën verdienen bescherming: hoe komt u te weten via de ideeSCAN. De tool is nu gratis online beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

De ideeSCAN is een online vragenlijst waarmee wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijk beeld te vormen van uw idee en van de intellectuele eigendomsrechten die daaruit voortvloeien, ongeacht het domein waarin uw idee zich situeert. Via de ideeSCAN doorloopt u de verschillende stadia van uw innovatie, van het idee over de ontwikkeling tot de commercialisatie ervan. Op basis van de analyse van de antwoorden die u geeft, krijgt u een overzichtsdocument met concreet advies over hoe u uw idee het best kunt beschermen. U vindt er ook links naar de sites van de partners en andere organisaties die actief zijn binnen het domein van de intellectuele eigendom.

Het instrument ideeSCAN werd gecreëerd door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), in samenwerking met het Bureau voor de Intellectuele Eigendom (DIE) van de FOD Economie.

De ideeSCAN is gratis, toegankelijk voor iedereen en duurt slechts een tiental minuten. U kunt de vragenlijst van de Ideescan hier invullen.

 

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.   

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be