Machine data

Productie digitaliseren? Vertrek vanuit de klantvraag

25 oktober 2023
Artikel
Bart Verlinden

Blijf competitief, digitaliseer uw productie - tips & tricks (Deel 2)

Naast organisatorische verbeteringen, biedt het digitaliseren van de verschillende (productie)processen een opportuniteit om uw competitiviteit te verhogen. Maar hoe maakt u de juiste keuzes? Succesvol digitaliseren begint met het formuleren van doelstellingen, en de typische drijfveren bij de klant zijn hiervoor alvast een goed vertrekpunt.

De competitiviteit van de maakindustrie in Vlaanderen staat al jaren onder druk. De shift van massaproductie naar kleinere reeksen van klantspecifieke producten, de hoge loonkosten, de geopolitieke situatie en de vereisten vanuit de Green Deal maken dat maakbedrijven zich continu moeten aanpassen aan een veranderende situatie. Naast organisatorische verbeteringen, biedt het digitaliseren van de verschillende (productie)processen een opportuniteit om de competitiviteit te verhogen. Maar hoe maak je de juiste keuzes? We zetten u op weg.

Digitaliseren van productie: waar starten?

Wanneer u ervan overtuigd bent dat digitalisering u een stap vooruit kan brengen en de basisprocessen vereenvoudigd en gestructureerd zijn, zoals we al aanhaalden in ons artikel over vereenvoudigen alvorens te digitaliseren, is het tijd om keuzes te maken. Welke digitaliseringstrajecten zullen eerst uitgerold worden? Welke technologie biedt het meeste potentieel? Succesvol digitaliseren start met het formuleren van heldere doelstellingen met een significante impact op het bedrijfsresultaat. Een reële impact krijgt u immers pas als die tastbaar is voor de klanten, of het werk van de medewerkers daadwerkelijk verbetert.

Vertrek vanuit de klantervaring!

Voor het formuleren van de doelstellingen voor uw digitalisatie vertrekt u  best vanuit de typische drivers van de klant: kost, kwaliteit, doorlooptijd, leverbetrouwbaarheid, variëteit en duurzaamheid. Ondanks dat al deze drivers belangrijk zijn, dient een strategische keuze gemaakt te worden, op basis van vragen als: voor welk van deze drivers willen we stappen zetten? Op welk van deze drivers willen we ons onderscheiden ten opzichte van onze concurrenten (‘order qualifiers’ vs. ‘order winners’)? Nadat een keuze gemaakt is, kunt u voor de geselecteerde drivers concrete doelstellingen formuleren en gericht op zoek gaan naar digitale technologieën om deze doelstellingen te realiseren.

Fictief voorbeeld

Een bedrijf wil zich differentiëren door zeer sterk in te zetten op kwaliteit (binnen de context van maatwerk voor de klanten). Meer concreet, het wil de kwaliteit van zijn producten verhogen door het aantal klachten van klanten (over dat product) met 10 procent te reduceren. Nu kan de onderneming intern een oefening starten om na te gaan welke kwaliteitsproblemen er optreden (bijv. oppervlaktefouten, producten die niet naar behoren werken, …), hoe vaak en wat de mogelijke oorzaken zijn (bijv. defecte producten door een foute assemblage). Zo brengt het bedrijf het probleem gedetailleerder in kaart en verzamelt de nodige data. Vervolgens kan het evalueren welke oplossingen er zijn, zowel organisatorisch als technologisch. Het evalueren van de technologische opties noemt men een ‘technologiescreening’ (meer info hierover vindt u hier).

Men kan er in dit voorbeeld voor opteren om in te zetten op digitale werkinstructies die de operatoren tijdens assemblage ondersteunen, zodat de foutenlast drastisch gereduceerd wordt, waarover u in volgend eerder verschenen artikel meer kunt lezen. Als volgende stap zou men zelfs de werkinstructies kunnen laten genereren door een AI-applicatie die - vertrekkende van een analyse van de assemblagehandelingen die door de operatoren uitgevoerd worden - een eerste versie van de digitale werkinstructies maakt, die vervolgens stapsgewijs verbeterd kan worden.

Een ander traject kan zijn om specifieke productiestappen te digitaliseren. Zo kan men bij verspanende bewerkingen bijvoorbeeld de gereedschapsslijtage inline opmeten, zodat men tijdig een gereedschapswissel kan doorvoeren en de kwaliteit van de werkstukken drastisch verbetert (lees meer hierover hier).  

In functie van de gedefinieerde doelstellingen kan men dus gericht op zoek naar zinvolle digitalisaties (die een reëel probleem oplossen of bijdragen tot een heldere doelstelling).

Kom naar de manufacturing day!

Men kan er niet om heen dat het digitaliseren van de productie één van de belangrijke uitdagingen is voor maakbedrijven om competitief te kunnen blijven. Succesvol digitaliseren start met het formuleren van heldere doelstellingen, waarvoor u vervolgens gericht op zoek kunt naar de beste (digitale) technologie. Lijkt dit allemaal wat veel? Gelukkig heeft een groot aantal maakbedrijven al concrete stappen gezet. Op de Manufacturing Day laten we verschillende maakbedrijven aan het woord die succesvol hun productie gedigitaliseerd hebben, elk met hun specifieke uitdagingen en oplossingen. Benieuwd? Schrijf u dan zeker in!

 

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be