Machine data

Productie digitaliseren? Begin met vereenvoudigen!

18 oktober 2023
Artikel
Bart Verlinden

Blijf competitief, digitaliseer uw productie - tips & tricks (Deel 1)

Digitaliseren kan helpen de stijgende complexiteit in uw productie beter te beheersen. Een digitaliseringstraject opstarten brengt dan weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Alvorens te digitaliseren kan vereenvoudiging en optimalisatie een eerste stap in de goede richting zijn.

De competitiviteit van de maakindustrie in Vlaanderen staat al jaren onder druk. De shift van massaproductie naar kleinere reeksen van klantspecifieke producten, de hoge loonkosten, de geopolitieke situatie en de vereisten vanuit de Green Deal maken dat maakbedrijven zich continu moeten aanpassen aan een veranderende situatie. Bij veel bedrijven vertaalt dit zich in een gestegen complexiteit in productie.

Onder de paraplu van Industrie 4.0 kwam - en komt nog altijd - een tsunami aan nieuwe technologieën en toepassingen ter beschikking, die toelaten om de productie te digitaliseren zodat deze complexiteit beter beheerst kan worden. Het digitaliseren van productie is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe start je bijvoorbeeld een digitaliseringstraject op? Hoe kan je inschatten welke technologieën een meerwaarde kunnen brengen? Welke impact is realistisch? In een driedelige blogreeks gaan we dieper in op een aantal aspecten zodat u terug door de bomen het bos kunt zien.

Eerst vereenvoudigen…

Veel maakbedrijven zijn historisch geëvolueerd naar een efficiënte productie van grotere reeksen. De veranderende marktsituatie (customisatie) vraagt echter om een andere aanpak. Bedrijven die hun productie willen transformeren, lopen typisch tegen een aantal problemen op, zoals veel manueel werk, regelmatig plannen en herplannen, veel WIP, een stijgend aantal spoedorders, veel interne transporten, chaos en nervositeit op de vloer, … Voor elk van deze uitdagingen kan er wel een digitale technologie gevonden worden die mogelijks een oplossing biedt, maar veel bedrijven maken de fout om chaos in een structuur te proberen gieten om deze dan te digitaliseren. Hoewel digitalisatie van productie (indien goed gescopeerd) een duidelijke meerwaarde kan bieden, is het belangrijk om eerst een stap terug te zetten. Het credo “simplify first, then digitise” is hier zeker van toepassing. We delen hier met u een aantal vereenvoudigingstrajecten die opgestart kunnen worden alvorens te digitaliseren.

Het optimaliseren van de lay-out van de productievloer is een eerste oefening die opgestart kan worden om de chaos in productie te reduceren. Dit levert typisch een aantal duidelijke voordelen op, zoals een vlottere doorstroming, minder loop- en zoekwerk, beter gebruik van beschikbare ruimte, enz. We bundelden in een eerdere blogpost al een aantal tips & tricks om de huidige flow kritisch te herbekijken en optimaliseren.

Ook het kritisch herbekijken van de kantoorprocessen kan een duidelijk voordeel opleveren. Het belang van kantoorprocessen zoals offerte-opmaak, orderverwerking, engineering, werkvoorbereiding en planning wordt in productiebedrijven vaak onderschat. Nochtans vertegenwoordigt de doorlooptijd in de kantoorprocessen tot 50 procent van de totale doorlooptijd en tot 25 procent van de kost. Het herbekijken van deze processen, vanuit het oogpunt van doorlooptijdreductie is zeker zinvol, alvorens over te gaan in het investeren in digitale tools zoals ERP, CAD/CAM en PLM ter ondersteuning van deze interne processen. Sirris kan u ondersteunen bij deze uitdagingen, wat we u kunnen tonen via verschillende bedrijfscases, zoals die bij Houtbuigerij G. Desmet.

Naast de twee bovenstaande voorbeelden zijn er uiteraard tal van andere verbeteringen die uitgerold kunnen worden, alvorens volop in te zetten op digitalisering. We verzamelden voor u een uitgebreide lijst aan tips & tricks en quick-wins.

Kom naar Manufacturing Day!

Er zijn ondertussen heel wat voorbeelden van bedrijven die met succes hun productie getransformeerd en gedigitaliseerd hebben. Velen onder hen zijn gestart met eerst hun processen te vereenvoudigen en structureren. Tijdens onze Manufacturing Day op 23 november 2023 kunt u komen luisteren naar een aantal inspirerende cases. Schrijf u zeker in!

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be