Ontwikkeling van normalisatieproject rond standaardpraktijken voor AM-werkstukpositionering, -coördinaten en -oriëntatie

13 december 2022
Artikel
Guido Heunen

 

Het ontwerp ISO/ASTM DIS 17295 'Additive Manufacturing - Algemene principes - Standaardpraktijk voor componentpositionering, -coördinaten en -oriëntatie' is van status veranderd: van DIS (''Draft International Standard' - een ontwerp voor onderzoek en openbare commentaar) naar FDIS (‘Final Draft International Standard’ – een ontwerp voor algemeen definitieve goedkeuring). Deze eindversie definieert de beste paktijken voor de positionering en oriëntatie van AM-gefabriceerde voorwerpen binnen het beschikbare referentiekader van het AM-systeem. Het definitieve projectdocument geeft informatie over:
  • Coördinatenstelsels voor AM-machines
  • Oriëntatie en soorten ‘bounding boxes’
  • Bouworiëntatie, -positie en -notatie

De ontwikkeling van de normen op de voet volgen

Sirris volgt, als lid van het Nationale Spiegelcomité van het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN), actief de ontwikkeling van CEN- en ISO/ASTM-normen en heeft als zodanig de mogelijkheid om commentaar te geven en te stemmen. De afdeling Additive Manufacturing van Sirris informeert de industrie over de ontwikkeling en voortgang van normen, in het bijzonder met betrekking tot additive manufacturing: CEN / TC 438 en ISO/TC 261, en tot op zeker hoogte poedermetallurgie: ISO/TC 119.

Sirris kan u en uw bedrijf helpen bij de implementatie van AM-normen of bij deelname aan de ontwikkeling van nieuwe normen.   

Neem voor meer informatie contact op met ons Additive Manufacturing team!

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be