Ontwikkeling van het normalisatieproject betreffende de richtlijnen voor de kwalificatie van personeel in algemene industriële toepassingen

Olivier Rigo

Het project ISO/ASTM CD 52935_ '3D-printen van metalen - Kwalificatieprincipes - Kwalificatie van coördinators voor de productie van metalen onderdelen' is van status veranderd, nl. van CD ('Comittee Draft' - het eerste ontwerp van het comité voor de ontwikkeling van de norm) naar DIS ('Draft International Standard' - een ontwerp voor onderzoek en openbare commentaar).

Deze ontwerpnorm is bedoeld om de kwalificatie-eisen te specificeren voor het coördinatiepersoneel van industriële productielocaties die verantwoordelijk zijn voor het 3D-printen van metalen onderdelen.

Het bevat bijvoorbeeld richtlijnen voor de kwalificatie van coördinatiepersoneel in algemene industriële toepassingen.

Het document handelt over onderwerpen zoals:

  • Taken en verantwoordelijkheden van de actoren
  • De bekwaamheidsniveaus van het AM-coördinatiepersoneel
  • De vereiste kwalificatiecertificaten

Meer weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons Additive Manufacturing-team voor meer informatie.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be