Normen voor 'Robots' en 'Robotsystemen' blijven evolueren

Filiep Vincent
Véronique Dossogne

Meer en meer robots en autonome voertuigen werken zij aan zij met operatoren. Maar hoe staat het met de normalisatie? Wat kunnen we in de toekomst nog verwachten binnen dit domein? Welke normen zijn voor u relevant?

Sirris heeft met de steun van de Federale Overheidsdienst Economie de Normen-Antenne Industrie 4.0 opgericht om de Belgische ondernemingen - voornamelijk kmo’s - te informeren over de verschillende bestaande en toekomstige normen. Met de Normenantenne Industrie 4.0 richt men zich tot constructeurs van machines en van geautomatiseerde productiecellen, systeemintegratoren en eindgebruikers. 

De meest relevante normen op het gebied van robotica in een industriële omgeving worden beheerd door ISO, met name door de technische comités ISO/TC 299 'Robotics' en ISO/TC 199 'Safety of machinery'.  De door deze twee technische comités behandelde normalisatie-activiteiten voor robotica hebben betrekking op drie domeinen: terminologie, veiligheid van robottoepassingen en mechanische interfaces. 

Wij hebben een document opgesteld met een overzicht van de geldende normen en de ontwikkeling ervan. Het dient opgemerkt dat men de normen met betrekking tot de veiligheid van industriële robots en robotsystemen ISO 10218-1 en ISO 10218-2 momenteel aan het herzien is. De definitieve versie zal in mei 2021 gepubliceerd worden. 

Meer informatie vindt u in de Normenantenne Industrie 4.0 van Sirris

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be