Standards and regulations industry 4.0
Lopend

Normenantenne Industrie 4.0

Regio:
Federaal
Gefinancierd door

Het thema Industrie 4.0 of Smart Manufacturing is stof voor heel wat discussie. Hoe staat het vandaag met de normalisatie? Wat mag men hier in de toekomst verwachten? Wilt u weten welke normen voor u relevant zijn? Wilt u uw belangen en standpunten delen in de Technische comités van de Normenantenne?

De industriële bedrijven willen hun niveau van betrouwbaarheid, modulariteit en flexibiliteit, alsook de koppelingen tussen hun producten en productiesystemen optimaliseren. Ze zijn ook op zoek naar slimmere en flexibelere productiesystemen om zeer gepersonaliseerde producten te fabriceren. Daarnaast wordt algemeen aangenomen dat de monitoring op afstand van productiegoederen en de beschikbaarheid van hoge datavolumes het bedrijven toelaten nieuwe diensten en businessmodellen te bieden.

Industrie 4.0 wordt als een oplossing voor deze eisen beschouwd.

Uitdagingen en belangen van Industrie 4.0

Een eerste uitdaging bestaat erin de fysieke en de digitale omgevingen gedurende de hele levenscyclus van de ‘asset’ met elkaar te verbinden. De belangen hier zijn de interoperabiliteit, of het vermogen om een geheel van elementen (producten, machines, processen, fabrieken, virtuele modellen,…) die los van elkaar evolueren, te integreren en te synchroniseren; het beheer van de complexiteit en het volume van de gegevens; en de cyberveiligheid in omgevingen met sterke IT- (information technology) of OT- (operational technology) convergentie.

Een tweede uitdaging bestaat erin rekening te houden met de menselijke factor in de productiesystemen, en wel volgens meerdere pijlers: fysieke en cognitieve steun, ergonomie, aanpassing van de competenties en inzichten, organisatie in de ruimte en in de tijd. De technologieën die momenteel in de kijker staan, zijn de collaboratieve robotapplicaties, augmented reality, en dergelijke meer. De belangen hier zijn de problemen van gezondheid en veiligheid op de werkplek (ongevallen, vermoeidheid, stress, TMS,…).

De oplossingen die door de machinebouwers en integratoren worden ontwikkeld, moeten in lijn zijn met de behoeften van een slim maakproces en moeten eenvoudig in een configureerbaar en modulair productiesysteem worden geïntegreerd, zonder aan de klant het gebruik van een propriëtaire interface op te leggen. De oplossingen moeten volgens de beginselen van ‘safety & security by design’ worden ontwikkeld.

Taakstelling van de Normenantenne Industrie 4.0

Met de steun van de Federale Overheidsdienst Economie heeft Sirris de Normenantenne Industrie 4.0 opgericht, een dienst die de Belgische ondernemingen, en in hoofdzaak de kmo's, moet informeren over de bestaande en toekomstige normen.

Dit is de taakstelling van de Normenantenne Industrie 4.0:

 • De uitwerking van de normen en standaarden die nodig zijn voor de toepassing van de slimme productie monitoren (IEC TC65, ISO TC184, ISO TC299 maar ook OPC Foundation en Umati).
 • De ondernemingen sensibiliseren voor de concepten en technologieën van slimme productie en van de na te leven normen en de evolutie ervan, via seminars, publicaties, en individuele adviesverlening.
 • U ondersteunen en begeleiden bij de toepassing van deze normen en standaarden. Ze bieden een oplossing voor de bovenvermelde belangen, ongeacht of u machines dan wel cellen voor geautomatiseerde productie bouwt, systeemintegrator of fabrikant bent.
 • Uw belangen en standpunten verdedigen in de Technische comités van de Normenantenne.

Timing

jan 2016 - dec 2024

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be

FAQ

Veel Gestelde Vragen

 • Welke definitie geven de ISO en de IEC aan het begrip ‘Industrie 4.0’?
 • Bestaat er een uniform referentiearchitectuurmodel voor het concept van ’slimme productie’?
 • Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en belangen van slimme productie?
 • Hoe kunnen de ISO- en IEC-normen deze uitdagingen mee helpen aanpakken?
 • Wat is het normatieve ecosysteem voor slimme productie?
 • Bestaat er een catalogus van normen voor slimme productie?
 • Welke normen worden prioritair door de Normenantenne Industrie 4.0 gevolgd?

Vind hier de antwoorden