Nieuwheidsverslag van octrooiaanvraag: wanneer ontvangt u het en hoe ermee omgaan?

Benoit Olbrechts
Frank Van den Broek

Octrooionderzoeksrapporten die door het Europees Octrooibureau (EOB) worden uitgevaardigd, verschaffen waardevolle inzichten, zowel voor de octrooihouders als voor hun concurrenten, in het bijzonder wat de slaagkansen van de verleningsprocedure betreft. 

De indiening van een octrooi is een essentiële stap voor de bescherming van een uitvinding met het oog op de industriële en commerciële exploitatie ervan. De bescherming kan tot 20 jaar duren en geldt voor de gekozen gebieden, gewoonlijk de landen waar de uitvinder(s) of de onderneming - de zogenaamde rechtverkrijgenden - het met hun uitvinding verband houdende product willen commercialiseren of produceren.

Octrooibaarheid

Er bestaan talrijke strategieën voor het indienen van een octrooi, beginnend bij een nationaal octrooibureau of rechtstreeks bij het Europees Octrooibureau, ongeacht of men bescherming op nationale, Europese of wereldwijde schaal nastreeft.

In alle gevallen moet de uitvinding aan drie octrooieerbaarheidsvoorwaarden voldoen:

  1. Nieuwheid
  2. Inventiviteit
  3. Industriële toepasbaarheid

In Europa worden de verleningsprocedure en de vaststelling of aan deze criteria is voldaan, ondersteund door onderzoeksrapporten, die door het Europees Octrooibureau worden uitgegeven en gepubliceerd. Deze rapporten bevatten essentiële informatie over de octrooieerbaarheid van een uitvinding, door (i) de identificatie van de meest relevante documenten van de stand van de techniek met betrekking tot de aanvraag en (ii) het onderzoek van de ingediende conclusies met betrekking tot deze documenten. Bovendien wordt aan de uitvinding een classificatiecode toegekend.  

 
De geciteerde documenten worden gerelateerd aan de relevante conclusies en er wordt een categoriecode, de zogenaamde ‘kind code’, toegekend. Deze code kwalificeert het verband tussen het document en de conclusies. Op basis van deze codes worden de conclusies al dan niet als nieuw en/of inventief aangemerkt. 
 
Het is vermeldenswaard dat zelfs met een eerder negatieve categorisering van meerdere conclusies, het nieuwheidsverslag aan de aanvrager de gelegenheid laat om de tekst van de octrooiaanvraag (beschrijving, conclusies, tekeningen) te wijzigen in de richting van een mogelijk octrooi.
 
Bovendien zijn deze rapporten ook een kans voor concurrenten om een beter zicht te krijgen welke elementen van de uitvinding in een nabije toekomst mogelijk wettelijk beschermd worden. 
 
Wilt u meer weten over dit onderwerp of een ander topic inzake IP? Contacteer onze experten.
 

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be