Nieuwe hotspot brengt kennis en ondersteuning in R&D voor slimme maakbedrijven

Walter Auwers

Op Thor Park in Genk, waar business, wetenschappen en technologie samengebracht zijn op één campus, komt een gloednieuw gebouw voor slimme maakbedrijven. Het is de eerste concrete stap in de realisatie van een slimme maakcampus op de site. Eind 2022 zal 8.000 m² aan productiehallen, labo’s en kantoorruimten beschikbaar zijn. Sirris is bij de eerste gegadigden om zich op de nieuwe site te vestigen en zo bij te dragen tot de maakindustrie van morgen.

Het Thor Park in Genk, goed voor 89 hectare, is een globaal herbestemmingsproject op de voormalige mijnsite van Waterschei. De site wordt onder impuls van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, Stad Genk en KU Leuven getransformeerd naar een hotspot voor slimme en duurzame innovatie met de focus op energietransitie, slimme maakindustrie en smart cities. Recent werd het startschot gegeven voor de ontwikkeling van een gloednieuwe slimme maakcampus.

In het nieuwe gebouw zal 16 miljoen euro worden geïnvesteerd. De eerste module van het gebouw dat momenteel gerealiseerd wordt, is 8.000 m² groot en bestaat uit productiehallen, kantoorruimtes, labo’s en testruimtes. In de labo’s en testruimtes kunnen processen voor automatisatie, digitalisering en robotisering uitgewerkt en getest worden.

Het  thema 'Industrie 4.0' vormt de rode draad in de ontwikkeling van de slimme maakcampus. Industrie 4.0 laat bedrijven toe om op een slimme manier te concurreren met lagelonenlanden.

Verhuurconcept voor maakbedrijven allerlei

Uniek in de aanpak is dat de productie-, kantoor- en testruimtes in het gebouw op een flexibele manier kunnen gehuurd worden door maakbedrijven. Om de beschikbare ruimtes in te vullen, wordt zowel gemikt op software- als hardwarebedrijven, maakbedrijven, als op ondernemingen die ervoor zorgen dat procesautomatisatie, logistiek of opslag slim en efficiënt kunnen verlopen.

Wat nu één gebouw is, moet verder uitgroeien tot een slimme maakcampus waar verschillende types van maakbedrijven actief zijn. De bedoeling is dat ze binnen de typische campus-filosofie actief op zoek gaan naar synergieën en samenwerkingen. Niet alleen mature bedrijven zijn er welkom, ook startende ondernemingen kunnen er terecht. Incubatiewerking in de maakindustrie is iets nieuws: als bedrijven groeien van start-up naar scale-up, kunnen ze met dit 'Design for Manufacturing' buiten het Thor Park een volumeproductie gaan opbouwen.

Kennis en R&D voor een sterkere maakindustrie

Op het raakvlak van energie en industrie 4.0 in Vlaanderen kent het Thor Park een hoge concentratie aan gekende kennis- en onderzoeksinstellingen. De maak- en industriële bedrijven die zich hier vestigen, hebben wetenschappelijke kennis en ondersteuning op het vlak van R&D binnen handbereik. Dat statement wordt nog sterker, nu Sirris bij de eerste gegadigden is voor een plaats in het slimme maakgebouw.

Voor Sirris is de doelgroep van de site op de Smart Manufacturing Campus de maakindustrie, met technologische thema’s 'Precision Manufacturing', 'Smart Factory' en 'Digital Factory'. De voornaamste diensten die we hen bieden, zijn haarbaarheidsstudies, pilootlijnen en advies, naast training en demonstratoren. Bedrijven die bij Sirris aankloppen in de Genkse site krijgen bovendien ook toegang tot alle Sirris-competenties in business, product en factory.

Sirris ziet de ontwikkeling van deze nieuwe campus als van groot belang voor de creatie van een dynamisch ecosysteem voor en met productiebedrijven. Door de collaboratieve benadering zal de productiviteit van de maakbedrijven naar een hoger niveau worden getild, individuele organisaties omgevormd tot genetwerkte fabrieken. De komst van de nieuwe campus sluit dan ook naadloos aan bij het 4.0 Made Real-initiatief dat Sirris al in 2018 opzette.

De maakindustrie in Limburg is en blijft een belangrijke motor voor de economie. Ze zorgt indirect voor een veelvoud aan arbeidsplaatsen in andere sectoren. De slimme maakcampus zal zorgen voor 600 extra jobs, opgeteld met de andere ambities op Thor Park moet de site in tien jaar 5.000 extra jobs opleveren.

Partners van het project zijn stad Genk, LRM, KU Leuven, Flanders Make, Sirris en POM Limburg.

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be