"Herindustrialisering door technologische innovatie"

21 december 2023
Artikel
Laurent Voets
Olivier Rigo
Jean-Claude Noben

Vier centrale thema's en getuigenissen op het evenement Advanced Manufacturing

Het evenement ‘Advanced Manufacturing in Wallonië’, dat plaatsvond op 7 december 2023 in het multisiciplinaire centrum A6K in Charleroi, was voor veel kleine en grote ondernemingen de gelegenheid om de situatie en de toekomst van geavanceerde productie in Wallonië te ontdekken.

Het verbindende thema van de dag kon worden samengevat met de slogan van Jean-François Delaigle, Regionaal Directeur Wallonië bij Sirris: ‘herindustrialisering door technologische innovatie’. ‘Innovatie is het proces waarbij ideeën worden omgezet in een produceerbare en verkoopbare vorm’. Dit citaat van Watts Humprey, Amerikaans pionier in software engineering, vat de realiteit samen van onze ondernemingen die geconfronteerd worden met innovatie: de behoefte aan concrete en bruikbare oplossingen.

De 4 thema’s van MadeInWal

De inhoud van de presentaties van de dag sloten hierbij volledig aan, vooral met de officiële voorstelling aan de ondernemingen van het IIS (Initiatief voor Strategische Innovatie) MadeInWal. Laten we immers niet vergeten dat MadeInWal, waarvan Sirris de leidende partner is, gebaseerd is op vier grote pijlers die gedragen worden door structurerende projecten en op feedback van de industrie. De eerste pijler heeft betrekking op het digitale, de tweede op materialen, de derde op innovatieve processen en de laatste op opleiding.

MadeInwal wil een inclusief initiatief zijn dat bedoeld is om de belangrijkste spelers op dit gebied samen te brengen: onderzoek, opleiding, economische actoren, publieke actoren, industriëlen en vertegenwoordigers van de industrie. Het evenement werd overigens afgesloten met de presentatie van het officiële logo van het project, in aanwezigheid van Willy Borsus, Waals Viceminister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Ruimtelijke Ordening en Landbouw.

Het programma van de dag was gebaseerd op de vier bovengenoemde thema's. 

Belang van opleiding 

Het verder ontwikkelen van opleidingen is essentieel voor de herindustrialisering. Technifutur en Technocampus, twee belangrijke Waalse competentiecentra in deze sector, stelden hun opleidingsaanbod voor rond het thema Advanced Manufacturing, waarbij ze lieten zien en demonstreerden hoe onderzoek doorsijpelt in de opleidingen die worden aangeboden aan industriëlen, studenten en werkzoekenden (het voorbeeld van het Fab+ project). 

Materialen en innovatieve processen

Deze twee essentiële aspecten kwamen uitgebreid aan bod in talrijke presentaties die de resultaten en vooruitzichten van recente of lopende onderzoeksprojecten belichtten, zoals de EFRO-projecten Iawatha Exiathas of Tera4all. Nieuwe processen voor de productie en het gebruik van innovatieve materialen, nieuwe toepassingen (zoals additive manufacturing in elektrificatie of de luchtvaart), een nieuwe benadering van materiaalontwerp enz., het gebruik van AI en/of simulatietools om processen te optimaliseren enz.

Overdracht naar de industrie

Het belang van het toegankelijk maken van deze resultaten voor ondernemingen werd breed benadrukt. Platformen zoals Walhub (EDIH), dat opnieuw werd voorgesteld, brengen kmo's dichter bij digitale technologieën en bieden directe diensten aan ondernemingen om deze in staat te stellen digitale tools (AI, HPC, cyberbeveiliging enz.) te testen en te evalueren.

Het project voor de 4.0 demonstrator, opgestart door Sirris, zal in 2024 worden ingehuldigd in A6K. Sirris presenteerde een voorproefje van deze tool: “met het hoofd in de sterren en toch met de voeten op de grond, om zo een wenselijke en haalbare toekomst te bedenken”, aldus Jean-François Delaigle. Het doel van deze nieuwe tool is om ondernemingen te inspireren, ze in staat te stellen hun 4.0-strategie te bepalen en vooral een stappenplan te definiëren dat is afgestemd op hun specifieke situatie. Het project is ambitieus en inspirerend: een Industrie 4.0-video wall, Hybrid VR-simulatie, een serious game en een fysieke 4.0 demonstrator gebaseerd op flexibele AM-productie... Wordt vervolgd in 2024!  Multitel, verbonden aan de demonstrator via het Tera4All-project, zal zijn geïntegreerd controlesysteem Terahertz voor de controle van polymeren integreren.

Het laatste deel van het evenement bood de gelegenheid om terug te komen op het thema van herindustrialisering, met name via MadeInWal, maar deze keer met de visie van onze politieke besluitvormers (met boodschappen van minister-president Elio Di Rupo, staatssecretaris Thomas Dermine en minister Willy Borsus).

Getuigenissen uit de sector

De dag kon niet eindigen zonder het woord te geven aan industriëlen en bedrijven, met drie getuigenissen die het potentieel en de kansen van herindustrialisering belichamen:

Hygi Panel, gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en installatie van complete oplossingen voor wand- en plafondbekleding: “... steun van Wallonië om de lancering van nieuwe producten op de markt te versnellen en tegelijkertijd de economische aspecten, het welzijn van het personeel, respect voor het milieu en kwaliteit te waarborgen.

I-care, gespecialiseerd in predictief en prescriptief onderhoud met op AI en data gebaseerde oplossingen: “of hoe, dankzij de steun van Wallonië, de soevereiniteit van de onderneming wordt gewaarborgd door producten te herindustrialiseren, de productie van elektronische componenten opnieuw te integreren en tegelijkertijd de assemblage, kwaliteit en kosten te beheersen in een gloednieuwe productie-eenheid voor sensoren in Bergen.”

Desimone, ontwerper en fabrikant van speciale machines, gespecialiseerd in innovatieve automatisering, robotica, pneumatiek, elektriciteit en mechanica, voegt hieraan toe: “De herindustrialisering van ondernemingen in Wallonië zal noodzakelijkerwijs nieuwe productiemethoden met zich meebrengen voor nieuwe of bestaande producten. Doordachte en innovatieve automatisering is noodzakelijk om de ambitieuze doelstellingen van het relanceplan voor de Waalse verwerkende industrie te bereiken.”

Aan het einde van de dag nodigde A6K alle deelnemers uit om deel te nemen aan een groots eindejaarsevenement: ‘Winter Market Technologies’. Een gezellig moment met mogelijkheid om deel te nemen aan interactieve workshops rond VR, AR, XR, Immersions, 3D en andere verrassingen! 

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be