atelier actuel Hygipanel

Hygipanel gooit innovatie over andere boeg... met Sirris aan zijn zijde

14 maart 2023
Case
Alain Jacques

Hygipanel, gevestigd in Fernelmont, is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen, vervaardigen en plaatsen van complete en eenvoudige oplossingen voor wand- en plafondbekleding, die moeten voldoen aan de strengste sanitaire en onderhoudsnormen, namelijk de HACCP-normen.

Het in 2019 overgenomen productiebedrijf van composietplaten (glasvezel en hars) met gelcoat besloot in te zetten op duurzame innovatie om zijn voortbestaan te waarborgen en kopers een rendement op hun investering te bieden.

De uitdaging: 4x meer volume in 5 jaar

De Made Different-begeleiding bracht de belangrijkste uitdagingen voor deze kmo aan het licht, net als de nodige stappen om het productieproces te verbeteren en tegelijkertijd een onberispelijke kwaliteit te bieden. Een uitdaging, als we weten dat deze ambachtelijke kmo een bliksemsnelle groei nastreeft.
Aanvankelijk had de overnemer de bouw van een nieuw pand en de aanschaf van nieuwe productiemachines voor ogen. Uiteindelijk kon het bedrijf dankzij de samenwerking met Sirris een geautomatiseerde lijn ontwerpen die perfect in de bestaande hal past.

Klanten hebben ook steeds specifiekere wensen op het vlak van afwerkingen, folies, afmetingen, ... De ontwikkeling van specifieke uitrustingen is volop aan de gang, waarvoor wellicht een logistieke uitbreiding van het hoofdgebouw nodig zal zijn.

De uitdagingen worden nu rustig bekeken, omdat de fasering moet worden afgestemd op de toename van de verkoop en productie. Dat is gunstiger voor de cashflow.

In nauwe samenwerking brainstormen over passende oplossingen

De volledige productie werd met behulp van industriële processen gereorganiseerd en geïndustrialiseerd, van de aankoop van grondstoffen tot het maatwerk van de producten.

In het kader van een dergelijke verandering en nieuwe technologieën lag de focus op het welzijn van de medewerkers en de betrokkenheid van het hele team, door middel van communicatieacties, opleidingen of actieve deelname.

Innovatie is vandaag niet mogelijk zonder rekening te houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op middellange en lange termijn. De VOS-emissie kon ook wezenlijk verminderd worden dankzij de evolutie van de producten en de uitgebreide keuze in de aangeboden assortimenten. De apparatuur voor emissieverwerking werd dan ook op basis van al deze aspecten gekozen. Door de installatie van de behandelingsapparatuur voor producten in een afgesloten ruimte kunnen deze emissies gerecupereerd worden en de lucht in de hele werkplaats optimaal geconditioneerd.

Het was nodig de digitale transformatie in verschillende fases op te delen, te beginnen met de ondersteunende diensten en vervolgens de industrialisering. De werkplekken worden pas gedigitaliseerd eens de automatische processen geïnstalleerd, gevalideerd, geoptimaliseerd en uitgetest zijn.

De productietool zal met enige vertraging hetzelfde groeiproces doorlopen (post-COVID-periode). In twee jaar tijd heeft Hygipanel echter zijn personeelsbestand al zien groeien van 6 naar 15 medewerkers.

vue atelier actuel
Vue 3D étude finale
Huidige atelier Finale 3D-studie

Haalbaarheidsstudie en actieplan

Het Made Different-actieplan lag aan de basis van de ontwikkelingsstrategie van het bedrijf. Sirris stelde vervolgens een samenwerking voor met de SPW EER (de Waalse Dienst voor Economie, Tewerkstelling en Onderzoek) in het kader van een haalbaarheidsstudie met drie pijlers:

  1. Studie van de productieprocessen en -recepten
    De analyse van de productiecyclus toonde aan dat te lange polymerisatietijden verstoppingen veroorzaakten. Door marktverkenning en samenwerking met bepaalde groothandelaars zijn intussen verschillende recepten ontwikkeld om dit probleem aan te pakken.
  2. Industrialisering
    Het innovatieve proces van het rationaliseren van de stromen en het automatiseren van de productverplaatsing zal minder intensief zijn voor de operators, wat een positieve uitwerking zal hebben op de momenteel vrij lage algemene efficiëntie. Dankzij uitgebreide technologische monitoring hebben we verrassende oplossingen gevonden. Enkele proof-of-concept-validaties moesten worden uitgevoerd met bepaalde leveranciers van apparatuur om de omzetting en haalbaarheid in het specifieke domein van Hygipanel te bevestigen. Dit alles met een gegarandeerde kwaliteit en een betere beheersing van de hoeveelheid geconsumeerde producten.
  3. Ecologisch-technologische doorbraak
    Alle bij de productie van de composiet betrokken partijen denken na over alternatieven voor polyester of een beter hergebruik ervan, om zo naar een circulaire economie te evolueren. We hebben een inventaris gemaakt van verschillende ecologische oplossingen, waarbij we hebben onderzocht in hoeverre de geplande productietool hierdoor zou worden aangetast of te snel zou verouderen.

Op basis van de haalbaarheidsstudie konden de eventuele risico's in kaart worden gebracht. Momenteel is men op zoek naar lokale industriële partners voor dit project om de geplande investeringen voor eind 2023 te realiseren.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be