Collectief centrum Sirris staat klaar om bedrijven wendbaar en futureproof te maken

18 juni 2020
Press
Marie-France Rousseau

"Door corona zet digitalisering van business, product en fabriek zich nog sneller door"

De crisis als gevolg van de Covid-19 pandemie zal ook op de maakindustrie en onze technologische bedrijven een zware impact hebben. Sirris, het collectief centrum dat innovatie in deze industrie ondersteunt, staat klaar om bij te dragen aan de economische relance. Herman Derache: "Iedereen beseft nu hoe groot het belang van digitalisering is en hoezeer samenwerking het verschil kan maken. Als collectief centrum zijn we op allerlei manieren beschikbaar voor onze bedrijven. Met concreet advies, innovatietrajecten, toegepast onderzoek, co-innovatie, hightech infrastructuur, enz... willen we bijdragen aan de versnelde innovatie van business, product en fabriek."

2020 wordt voor de Belgische economie een bijzonder uitdagend jaar. Industriële en technologische bedrijven moeten zich niet alleen aanpassen aan een nieuwe realiteit. In een sterk concurrentieel landschap zullen ze nog meer dan voorheen het verschil moeten maken via innovatie en digitalisering. Gelukkig kunnen ze daarbij rekenen op Sirris. "De voorbije jaren hebben we onze dienstverlening afgestemd op technologische trends die bepalend zijn voor de Belgische industrie. We stellen onze expertise en infrastructuur ter beschikking om hun technologische uitdagingen te beantwoorden en hun business, product of fabriek futureproof  te maken", aldus algemeen directeur Herman Derache.

Het voorbije jaar maakten onze ondernemingen daar dankbaar gebruik van. 1322 bedrijven deden een beroep op Sirris en haar 150 technologische experts. Samen waren ze goed voor bijna 1.400 innovatieprojecten en 123 collectieve R&D-projecten, waarbij meerdere partijen betrokken waren. Sirris, dat naast de hoofdzetel in Brussel zeven regionale centra met hightech laboratoria heeft, trok zelf 1,3 miljoen euro uit voor investeringen in haar eigen infrastructuur.

Herman Derache: "We zien dat heel wat bedrijven volop technologieën in het kader van Industrie 4.0 implementeren en goed op weg zijn om samen met ons een 'factory of the future'  te worden. Daarom bouwden we ook een pilootfabriek onder de noemer 4.0 Made Real in Hasselt en Luik. Op het vlak van 'product of the future'  is er al veel kennis opgebouwd, maar dit opschalen naar industriële productie is niet evident. En wat 'business of the future'  betreft, hebben we zeker op het vlak van data-innovatie en opschaling van bedrijven al een duidelijke plaats verworven.”

De impact van Covid-19: veerkracht is cruciaal

Voortbouwend op die ervaringen, beseffen de experts van Sirris dat veerkracht cruciaal is in de nasleep van Covid-19. "Digitalisering stond al hoog op de agenda. Maar nu de economie stilaan weer op dreef komt, stelt zich de vraag hoe wendbaar onze bedrijven zijn om zich aan te passen, om in innovatie te investeren, om efficiënt en 'coronaproof'  te kunnen produceren. Met onze brede expertise kunnen we helpen digitale en innovatiestrategieën te bouwen en bekijken hoe dit kan leiden tot optimalisatie in productieomgevingen', legt Derache uit. "Heel wat slimme en geconnecteerde producten staan aan de vooravond van een doorbraak. Ook voor die transitie kunnen bedrijven op ons rekenen."

Met meer dan 70 jaar ervaring is Sirris dus de ideale partner om technologische innovatie in onze bedrijven waar te maken. "De ervaring en knowhow van onze experts helpen bedrijven op weg om zelf te innoveren, om met ons te co-innoveren of om de aangewezen partners te vinden. We zoeken mee naar de juiste technologische keuzes en helpen ze mee te implementeren. Op die manier verlagen we de drempel en de risico’s van een innovatieproject en kan het ook sneller en vaak goedkoper verlopen", besluit Herman Derache.

Lees ons Jaarverslag 2019

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be