EMO 2023

Back to Basics op EMO

Artikel
Tom Jacobs
Peter ten Haaf

Focus op snellere, betere en kwalitatievere machines

In de derde week van september was het weer zover: de 2023-editie van de EMO, de tweejaarlijkse hoogmis van de verspaningsindustrie, vond plaats in Hannover. Een kort verslag van wat we zoal voor u konden spotten.

De beurs was opgebouwd rond drie kernthema’s: de future of business, future of connectivity en future of sustainability. De bezoekers konden tussen de commerciële standjes door luisteren naar voordrachten over deze thema’s en onderzoekstandjes bezoeken in het kader hiervan.

Met vier grote hallen minder was de 2023-editie iets kleiner dan voor de COVID-19-pandemie, maar dat leek zich vooral te uiten in meer gerichte, kleinere standen. De topmerken waren immers allen aanwezig. Ook viel de aanwezigheid van heel wat Aziatische fabrikanten en verdelers erg op.

Trends

Waar de vorige jaren de fabrikanten nog zeer veel aandacht schonken aan de thema’s duurzaamheid en Industry 4.0, viel nu op dat deze termen veel minder prominent aanwezig waren op de standen. Er werd vooral de nadruk gelegd op de kwaliteit en basics van de producten: machines worden steeds sneller, beter en kwalitatiever. Ook de trend van hybride oplossingen was iets minder aanwezig dan bij vorige edities. Een overduidelijke rol was wel weggelegd voor cobots en automatisatie. Haast elke fabrikant toonde wel een of andere applicatie waarbij ook een cobot zijn functie had.

Blikvangers in innovatie

Er waren enkele opvallende innovaties te noteren:

Renishaw toonde hoe een cobot via een meetprobe en een kalibratieconcept ook nauwkeurige metingen kan uitvoeren.

De Belgische delegatie van RoboJob stal de show met de Tower die uitgerust is met een nieuw servo-grijpersysteem. De Tower kan op enkele vierkante meters voldoende componenten aan een frees- of draaimachine aanleveren om tot 72 uren onbemand te kunnen werken.

Her en der waren nieuwe service-modellen te zien. Zo toonde Siemens op de gezamenlijke stand met DMG-Mori in haar Digital Twin-concept een soort van app-store waarbinnen postprocessors van andere machinefabrikanten kunnen gekocht of ingeladen worden. Deze kunnen dan direct met de CNC-programmatie leiden tot simulaties.

Er was ook heel wat aandacht voor software voor het ramen van kosten voor verspaningsprocessen. Spanflug Make is een online platform waarbij op basis van 3D-modellen en een 2D-PDF tekening met informatie (bijv. materiaal, aantal, ...) een automatische offerte kan worden gemaakt en voorgesteld aan meer dan 100 mogelijke (Duitse) toeleveranciers. Op die manier worden vrager en aanbieder in contact gebracht aan een marktconforme prijs.

Waar de marketingterm Industry 4.0 minder aanwezig was, speelt deze op de achtergrond natuurlijk wel. Het visualiseren van wat er zich tijdens een proces gebeurt, is standaard gebruik geworden bij machines. Op dashboards en apps is het overal zichtbaar dat spindels staan te draaien, welk product men aan het bewerken is en welke vermogens gehanteerd worden. Maar grote doorbraken rond het gebruik van AI-algoritmes bleven nog wat onder de radar. Het is uitkijken naar de komende jaren of hier ook stappen gezet zullen worden in productiesystemen.

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be