Juridische informatie

Hier vindt u alles wat u moet weten over de huidige statuten van Sirris, het lidmaatschap, onze gedragscodes inzake diversiteit & inclusie, en inzake antitrust.

Statuten & lidmaatschap

Sirris is een ledenorganisatie zoals het in zijn statuten vastgelegd is.

Diversiteit & inclusie

Sirris stimuleert een cultuur van wederzijds respect en gelijkheid, rechtvaardigheid en inclusie voor iedereen, ongeacht achtergrond, kenmerken, voorkeuren… Diversiteit en inclusie helpen ons de maatschappelijke uitdagingen en veranderende industriële behoeften van onze leden en klanten adequater aan te pakken. Zo volgen we bovendien de ontvankelijkheidscriteria van Horizon Europa met betrekking tot gendergelijkheid.

Lees meer over ons engagement hier.

Gedragscode inzake antitrust

Sirris respecteert de wetgeving en ziet er in het bijzonder op toe dat de wetgeving inzake de economische mededinging binnen de organisatie door zijn leden, klanten, leveranciers en werknemers wordt nageleefd.

Lees het volledige document hier.

Maatschappelijke zetel

Sirris
c/o Bluepoint Brussels
Bd. A. Reyerslaan 80
B-1030 Brussels
Tel: +32 16 36 02 70
Mail: info@sirris.be
BTW: BE 0406.606.380

Erkend onder toepassing van de besluitwet van 30 januari 1947.

Consulteer onze algemene voorwaarden.