jeeps riding in snow landscape
Afgesloten

STUNT | diSTributed product Usage aNalyTics

Gefinancierd door

Trefwoorden

Analyse van het gebruik van gedistribueerde producten, assetmanagement van terrein- en speciale voertuigen bij mobiele operaties. 

Projectbeschrijving

Veel bedrijven exploiteren grote groepen complexe, geografisch verspreide activa zoals turbines, fotovoltaïsche installaties, speciale voertuigen, industriële machines, enz. De gebruiks- en prestatiegegevens van deze meer dan ooit verbonden en van meetinstrumenten voorziene bedrijfsmiddelen worden voortdurend vastgelegd. De huidige toepassingen die deze gegevens exploiteren houden geen rekening met de aspecten inherent aan de distributie van deze apparatuur en de daarmee gepaard gaande uitdagingen. Voor het verzamelen en analyseren van de gebruiks- en prestatiegegevens in de cloud is met name een constante verbinding vereist, maar dit is in veel gevallen duur of gewoon niet haalbaar. Edge intelligence, een mix van edge computing en data intelligence waarbij complexere berekeningen op het apparaat zelf worden uitgevoerd, is in dit verband een veelbelovend concept. Het stelt bepaalde apparatuur in staat gegevens in (semi-) real time te gebruiken voor het berekenen van statistieken en hettrainen van modellen, terwijl slechts een geselecteerde hoeveelheid gegevens naar de cloud wordt gestuurd wanneer nodig of wanneer in de buurt van een verzamelinfrastructuur.

Bij STUNT gaan we op zoek naar oplossingen voor edge intelligence voor de volgende uitdagingen:

  • Intelligente gegevensreductie > hoe om te gaan met beperkte apparaatopslag, lage bandbreedte en hoge communicatiekosten?
  • Opportunistische gegevensoverdracht > hoe om te gaan met het gebrek aan continue connectiviteit en korte offloadmogelijkheden?
  • Gedistribueerde intelligentie > hoe modellen aan de rand te trainen en kennis te verspreiden?
  • In nauwe samenwerking met onze industriële partner ILIAS Solutions zullen we aan de hand van industriële prototypes de ontwikkelde oplossingen demonstreren in de context van assetmanagement van terrein- en speciale voertuigen bij mobiele operaties.

Projectpartners

 

Project gesubsidieerd door de het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Innoviris Brussels.

Partners

In samenwerking met

Meer informatie over onze expertise

Timing

apr 2019 - mrt 2022

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be