Machining metal part
Afgesloten

Modelgebaseerd bewerken

Regio:
Vlaanderen
Gefinancierd door

Via adaptief bewerken is het mogelijk in verspaning gerichte acties te nemen op basis van de actuele productiesituatie. De succesvolle toepassing staat of valt met het beschikken over correcte (real-time) data en over bijhorende gestructureerde en gedigitaliseerde werkmethoden. Voor dit laatste punt werden verschillende modellen ontwikkeld die we nu binnen het project ‘Modelgebaseerd bewerken’ omzetten in praktisch toepasbare instrumenten en aanbieden aan bedrijven. 

Context

De maakindustrie wordt geconfronteerd met grote uitdagingen op meerdere vlakken, zoals het flexibel omschakelen om aan de klantvraag te voldoen, hogere productiviteit, het vinden van het juiste talenten en het optimaal benutten van productietechnologie. Voor het antwoord op deze uitdagingen kijkt men naar de concepten van ‘Industrie 4.0’: een vergaande digitalisering van de productie waarbij (productie)data ingezet wordt om variaties (autonoom) op te vangen, proceskennis te integreren, kwaliteit te waarborgen, ...    

Doelstelling

In de verspanende industrie wordt vaak gesproken over adaptief bewerken, zijnde het nemen van gerichte acties op basis van de actuele productiesituatie. De succesvolle toepassing staat of valt met enerzijds het beschikken over correcte (real-time) data en anderzijds over de bijhorende gestructureerde en gedigitaliseerde werkmethoden. Het eerste komt meer en meer binnen handbereik dankzij het steeds groeiende aanbod van hard- en software. Voor het tweede dient men de stap te nemen naar het ‘modelgebaseerd bewerken’, waarbij geparametriseerde modellen (formules) worden ingezet om het optimale verspaningsproces te identificeren. 
 
Binnen het project ‘Modelgebaseerd bewerken’ worden dergelijke (academische) modellen doorontwikkeld en omgezet in praktisch toepasbare instrumenten: online applicaties (apps) die gebruik maken van kennis beschikbaar op de werkvloer, om zo deze verspaningsmodellen breed inzetbaar en toegankelijk te maken. Concreet worden applicaties beoogd die ondersteuning bieden bij het bepalen van snijcondities. Elk van de applicaties zal vergezeld worden van een opleidingspakket en demonstraties om de overdracht naar en opname op de werkvloer te faciliteren.

Model ‘Optimale bewerkingszone’, voor een lagere gereedschapskost

Het model bepaalt op gestructureerde wijze voor een specifiek materiaal de optimale verspaningszone(s). Dit omvat een combinatie van snijcondities, gereedschap en koelmethode, ... Het model kan enerzijds ingezet worden indien er problemen zijn met vroegtijdige of overdreven slijtage aan het gereedschap, een acuut probleem dat het verschil tussen winst of verlies op een bestelling kan betekenen, maar anderzijds ook om het algemene gereedschapsverbruik te optimaliseren. 

Model ‘Quick accuracy check’, voor een gegarandeerd eindresultaat 

Voor een vijfassige freesmachine worden een ‘quick accuracy check’-model en -procedure om zich op regelmatige basis te verzekeren van de machinenauwkeurigheid ter beschikking gesteld.  

Model ‘Stabiliteitscurven’, om sneller te bewerken zonder trillingen

Op basis van een laagdrempelig opgezette hamertest wordt het trillingsprofiel van een bepaalde combinatie machine-gereedschap-werkstuk in kaart gebracht. Dit laat toe om trillingsvrije verspaningscondities te bepalen.  

Model ‘Snijkrachten’, voor een optimaal spaandebiet 

Voor volhardmetalen gereedschappen wordt een ‘heat map’ gegenereerd die inzicht geeft in de mogelijke snijcondities in een bepaald materiaal. De optimale snijcondities voor verschillende operaties (ruwen, contouren, ...) kan zo afgelezen worden. 

Model “Productiviteit” voor een kostenefficiënt proces 

Uiteindelijk vormen de individuele elementen of modellen tezamen één verspanend proces of operatie, waarbij de productiviteit wordt bepaald door het samenspel. Het productiviteitsmodel combineert de uitkomst van de voorgaande modellen, aangevuld met financiële gegevens, zoals afschrijvingen en gereedschapskosten.   

Aanpak

De verschillende modellen kunnen kosteloos geraadpleegd worden op een online platform. Na een eenvoudige registratie ontvangt u een link naar het platform. U vindt er ook de nodige toelichting over het werken met de modellen, maar we nodigen u uit de Sirris-agenda in het oog te houden, daar we zowel fysieke als online toelichtingssessies organiseren.   
 
Het platform is momenteel nog in opbouw, maar registreer u alvast en wij sturen u bij opening de link toe. 

 

Registreer voor ons platform

 

Daarnaast wordt een gebruikersgroep opgericht. Leden van deze gebruikersgroep zullen niet alleen als eerste toegang verkrijgen tot de applicaties, maar krijgen ook de gelegenheid om het project richting te geven. Zo kan u als lid van de gebruikersgroep bijvoorbeeld voorstellen om de applicaties in eerste instantie te ontwikkelen voor materialen, gereedschappen en/of machines die voor u van toepassing zijn. Deelname aan de gebruikersgroep is kosteloos en vraagt enkel een beperkte investering in tijd door deelname aan twee vergaderingen/jaar (fysiek of online) en uiteraard het geven van feedback op de voorgestelde applicaties (bijv. over hun praktische inzetbaarheid).

Doelgroep

Het project richt zich tot alle bedrijven met een verspanende activiteit. Het platform wordt ontwikkeld als een praktisch hulpmiddel geschikt voor gebruik zowel tijdens de werkvoorbereiding, NC-programmering of offertecalculatie als op de werkvloer, en dit bij een acuut probleem of verbeteringstraject.

Referentie 

VLAIO COOCK Modelgebaseerd Bewerken, HBC.2021.0552

 

Meer informatie over onze expertise

Timing

jan 2021 - dec 2023

Onze experten

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be