Kick-off Lerend Netwerk CE-Connect 2023

Waarom u niet alleen naar de circulaire economie op pad mag

Artikel
Thomas Vandenhaute

Succesanalyse tijdens kick-off Lerend Netwerk CE Connect 2023

Het Lerend Netwerk CE Connect, georganiseerd door Sirris en Agoria, brengt al jaren gelijkgestemden samen rond het thema van circulair ondernemen. Tijdens de kick-off van de nieuwe cyclus, die onlangs plaatsvond, voerden we een succesanalyse uit: welke stappen geven bedrijven aan hen met succes dichter bij de circulaire econmie te brengen? Een overzicht van wat uit de bus kwam.

We kunnen de toekomst niet voorspellen. Het uitgangspunt is zodoende dat niemand weet hoe de ciruclaire economie er echt zal uitzien. We kunnen er een droom- of wensbeeld van opmaken, wat op zich erg zinvol is, omdat u dan weet waar u naartoe wilt werken. Anderzijds blijft het koffiedik kijken hoe de realiteit er binnen vijf à  tien jaar zal uitzien. De grootste zekerheid die we hebben is dat niemand echt alle ins en outs van de toekomstige circulaire eocnomie kent. We vormen dus een groeiende groep van personen die niets met zekerheid weten, maar wel nieuwsgierig zijn en willen meebouwen aan een meer circulaire toekomst.

‘Sharing is caring’

Behoren tot een groep, en zeker tot een groep van mensen met gelijkaardige uitdagingen, is aangenaam en bovenal werkt dit versterkend. Het geeft ook vertrouwen om verdere acties te nemen. Ons Lerend Netwerk CE Connect brengt zo’n groep van mensen samen en zorgt voor erkenning die energie geeft om vervolgstappen te zetten. Omdat alle deelnemers al meerdere stappen gezet hebben richting circulair ondernemen, hebben we tijdens de kick-off van deze cyclus opnieuw een successanalyse uitgevoerd.

Het idee is heel eenvoudig. Uitgaande van eenvoudige vragen lijsten we alle elementen op die vooruitgang hebben teweeggebracht, zoals bijvoorbeeld: ‘Wat is er al in uw organisatie - door uzelf, uw collega’s of door anderen – verwezenlijkt, dat heeft bijgedragen tot het zetten van stappen richting uw circulaire wensbeeld.‘

In groepjes oplijsten, aanvullen en delen is daarbij de boodschap. Omdat de lijst veel langer is dan vorig jaar, delen we deze graag met u.

Sleutels tot succes in zes domeinen

Om het geheel wat behapbaar te maken, maken we gebruik van een opdeling in zes ‘domeinen’. Hoe leest u deze sleutels tot succes? Sommige klinken algemeen, lijken ‘dooddoeners’ of zelfs contradictorisch. Het punt is om ze in uw organisatie te herkennen. U kunt bijvoorbeeld deze lijsten gebruiken om in uw organisatie na te gaan wat elk van deze elementen zou kunnen betekenen voor uw context (product, organisatie, markt,  waardeketen, …).

1.  Ontwerp en productontwikkeling:

 • Ontwerp voor repareerbaarheid en modulariteit.
 • Bekijk en denk aan de hele levenscyclus van het product.
 • Begin met wat al beschikbaar is.
 • Optimaliseer het gebruik van middelen in de productie.
 • Verzamel mensen van verschillende afdelingen.
 • Onderzoek hergebruik en herstel.

2.  Management en leiderschap:

 • Betrek het topmanagement.
 • Vorm een duidelijke visie en gebruik dit als kompas.
 • Bouw voort op wat u heeft.
 • Creëer ‘governance’ om duurzaamheid te garanderen. Benut structuren die al goed werken.
 • Zorg voor goedkeuring en steun van het management.
 • Informeer het management over de ecologische voordelen.
 • Vind interne sponsors.
 • Overtuig het management of verleid het vanuit de voordelen en kansen.
 • Anticipeer op veranderingen en crises.
 • Laat het management u niet tegenhouden. Test en bewijs dat het kan en zinvol is.

3.  Communicatie en samenwerking:

 • Deel ervaringen en leer van andere bedrijven.
 • Stimuleer samenwerking met stakeholders, voorvechters en sponsors.
 • Bevorder dynamische en open communicatie.
 • Neem deel aan netwerken.
 • Spreek over uw visie en wees transparant.
 • Communiceer en bespreek met klanten.

4.  Gegevens en analyse:

 • Verzamel en analyseer gegevens.
 • Ken de verwachtingen van uw klant.
 • Werk met beschikbare gegevens.
 • Verwerf inzicht in de volledige productlevenscyclus.
 • Verwerf gegevens onderweg en verrijk je inzicht.
 • Bouw een model voor implementatie.
 • Kijk naar de hele toeleveringsketen.
 • Wees u bewust van de wetgeving.
 • Ga op zoek naar leveranciers met dezelfde of een gelijkaardige visie.

5.  Implementatie en uitvoering:

 • Begin met een ‘eenvoudig’ project.
 • Begin met een proof-of-concept (POC).
 • Ga voor een hands-on aanpak.
 • Treed buiten uw grenzen.
 • Creëer waarde voor klanten.
 • Meet uw vooruitgang.
 • Vier verbetering.
 • Begin met eenvoudige hulpmiddelen.
 • Leer door te doen.
 • Neem kleine stappen.
 • Breng voor elk product de beste CE-aanpak in kaart.
 • Correleer milieu- en financiële KPI's.
 • Bepaal een terugnamestrategie.
 • Onderzoek R-strategieën.
 • Zorg voor een positieve algemene impact op het milieu.
 • Pick your battles’; doe niet alles tegelijk.

6.  Verandering en cultuur:

 • Wees gepassioneerd en gemotiveerd.
 • Bouw aan een ondernemende cultuur.
 • Geloof dat het mogelijk en nodig is.
 • Droom groot, begin klein.
 • Volg training en bouw kennis op.
 • Begin langzaam.
 • Denk na over en bereid u voor op verschillende scenario's.
 • Omring u met gedreven mensen.

Stap voor stap

Heel wat advies dat ook heel wat stof tot nadenken met zich meebrengt, maar belangrijker nog, een inspiratiebron kan zijn voor een volgende kleine actie. Kies een actie die u zelf kunt uitvoeren en wel op zeer korte termijn (binnen een paar dagen, zelf als het druk is), en die iemand anders betrekt. Dat laatste is belangrijk om reacties los te maken en zo tot kennis delen te komen. Bijvoorbeeld, laat een paar collega’s (een deel van) deze lijst lezen en bespreek - bij het koffieapparaat - wat het meeste bij blijft, het meeste resoneert. Misschien kan vandaar uit opnieuw een kleine actie ontstaan voor elk van de betrokken collega’s?

Vragen over het Lerend Netwerk CE Connect, nood aan begeleiding rond het thema van de circulaire eocnomie of gewoon even gedachten uitwisselen over dit thema? Laat het ons zeker weten!

 

 

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be