VO Group_action

VO Group ontwikkelt platform om creatieve teams samen te stellen

Case
Pierre Dagnely
François Le Roux
Giulia Murtas
Ali Beigrezaei
Nicolás González-Deleito

Wat zijn de kenmerken van een team dat extra creativiteit kan genereren bij een co-creatiesessie? In welke omstandigheden kan men die extra creativiteit bereiken? Hoe stelt men een team samen dat de verwachte extra creativiteit kan garanderen? VO Group, UCLouvain en Sirris hebben deze vragen onderzocht in het kader van het R&D-project PICesc.

Het Brusselse bedrijf VO Group, dat zes agentschappen uit de communicatiesector overkoepelt, heeft via zijn VO Lab uitgebreide expertise in participatieve methodologie ontwikkeld. Het ondersteunt zijn klanten in hun innovatieproces door tijdens sessies van telkens 4 uur een groep mensen met verschillende creatieve profielen, expertise en perspectieven aan te zetten om ideeën en oplossingen te genereren voor hun toekomstige behoeften en uitdagingen.

VO Lab hanteert een dynamische en gestructureerde aanpak om co-creativiteit en collectieve intelligentie tot leven te brengen. In zijn methodologie krijgen co-creatieve tools en teams bijzondere aandacht. Deze aanpak zorgt ervoor dat met diverse perspectieven rekening wordt gehouden en stimuleert het ontstaan van nieuwe ideeën die tegelijk nuttig zijn in een bepaalde context.

Tijdens de co-creatiesessies tracht VO Lab een mix van mensen en profielen te vinden die creatieve oplossingen voor een bepaald probleem kunnen bedenken, en de tools/oefeningen te vast te leggen om deze oplossingen te concretiseren. Om hun onderzoek op wetenschappelijk verantwoorde en reproduceerbare grondslagen te baseren, deed VO Group een beroep op Sirris. Samen bepaalden ze een concept voor een R&D-project om deze vragen te onderzoeken. Ze nodigden ook het onderzoeksinstituut LouRIM van de UCLouvain uit om aan het project deel te nemen.

Het LouRIM van de UCLouvain is gespecialiseerd in de studie van bedrijven en hun maatschappelijke uitdagingen vanuit verschillende invalshoeken zoals ondernemerschap, marketing, innovatie en IT. In dit project spitste het LouRIM zich toe op het modelleren van de mix van profielen, de tools die creativiteit stimuleren en de omstandigheden die hiervoor het gunstigste zijn. Het EluciDATA Lab van Sirris bracht zijn expertise in dataverwerking en artificiële intelligentie in om uit te zoeken hoe teams en toolsets voor een sessie (semi-)automatisch konden worden samengesteld op basis van matchmaking. Als projectdrager stelde VO Group de geschikte datasets voor het onderzoek ter beschikking en valideerde het de resultaten binnen een prototype-platform voor de samenstelling van co-creatieteams.

Matchmaking

Om tot een oplossing te komen voor de (semi-)automatische samenstelling van de teams en toolsets voerde Sirris eerst een karakterisering en profilering uit van de deelnemers aan een co-creatiesessie (de respondenten) en van de tools die de gesprekken konden sturen. De respondenten en de tools zijn immers de twee types van entiteiten die moeten worden gematcht met een aanvraag van co-creatiesessie. We hebben klassieke benaderingen uit de feature engineering gehanteerd om de types van respondenten en toolsets vast te leggen.

Om de teams samen te stellen, onderzochten we verschillende benaderingen voor de matching van de bovengenoemde entiteiten. De problemen waren vooral de heterogene aard van deze entiteiten en het feit dat het gewenste resultaat zelf een mix was van verschillende types van respondenten en toolsets. We hebben inspiratie geput uit de onderzoekstechnieken van pattern mining en hiërarchische agglomeratieve clustering om verschillende benaderingen voor te stellen waaruit de organisator van de sessie kon kiezen om zijn team samen te stellen.

Het PICesc-project werd gefinancierd door Innoviris, de publieke organisatie die onderzoek en innovatie financiert en begeleidt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Deze case is een van twintig inspirerende voorbeelden van hoe technologische innovatie in de industrie in de praktijk kan worden gebracht, die opgenomen zijn in ons jaarverslag 2022. Benieuwd naar meer? Lees dan zeker de andere cases in het jaarverslag, laat u inspireren en ontdek wat technologische innovatie voor u kan betekenen!

Lees het volledige jaarverslag

Auteurs

Profile picture for user nicolas.gonzalez@sirris.be
Nicolás González-Deleito
Contact

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be