Testcapaciteit op Noordzee wordt uitgebreid

Artikel
Pieter Jan Jordaens

Innovatieve economische ontwikkeling aan de kust krijgt boost

Recent ontvingen twee projecten van POM West-Vlaanderen rond innovatie aan de kust de toekenning van een Vlaamse subsidie van bijna 1,3 miljoen euro. Beide goedgekeurde projecten hebben als uitvalsbasis de kust: Test@Sea, waaraan ook Sirris meewerkt, zal verder werk maken van de uitbouw van de blauwe economie, Vertiports zet West-Vlaanderen verder op de kaart van de ontluikende drone-industrie.

Met Test@Sea zet West-Vlaanderen verder in op de uitbouw van de ‘blauwe economie’. Het consortium van POM West-Vlaanderen, VLIZ, De Blauwe Cluster, Sirris, UGent en VUB zet met dit nieuwe project samen technologieën op de Noordzee op. Deze uitbreiding van de testcapaciteit is noodzakelijk om aan de groeiende marktnoden te voldoen. Tal van significante toepassingen kunnen er tot rijpheid komen, zoals bijvoorbeeld offshore energieproductie en bescherming van kritische infrastructuur op zee. Het project voorziet daarbij ook materiaaltesten in de zoute en soms gure zee-omgeving en testen met drones boven, op en onder water. Deze investering gebeurt in eerste instantie in Blue Accelerator, het maritieme test- en demonstratieplatform net voor de kust bij de haven van Oostende. In tweede instantie komt er een drijvende uitbreiding van de testcapaciteit die ook dieper in zee zal kunnen worden geplaatst.

Vertiports wil het onderzoek en concrete toepassingen stimuleren voor de creatie van luchtbruggen met drones voor duurzaam, continu en structureel transport op langere afstand via zogenaamde vertiports (opstijg- en landingsplatformen). Het innovatiecentrum Drone Dock in Oostende wordt hierbij voorzien van extra onderzoeks- en testuitrusting. De investeringen omvatten onder meer een wind- en regensimulator om buitenvliegen in harde weersomstandigheden te simuleren en testen. De eerste gebruiksfocus ligt in het dronegebruik voor de werking en onderhoud van de offshore windmolenparken. POM West-Vlaanderen heeft hiervoor een partnerschap opgezet met de hogescholen VIVES en Howest, en de universiteiten UGent en KU Leuven.

Investeren in de toekomst

Test@Sea en Vertiports staan voor ruim 5,7 miljoen euro aan investeringen. De Vlaamse Regering draagt daarin haar steentje bij met een cofinanciering van bijna 1,3 miljoen euro. Eerder keurde VLAIO (het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) de Europese EFRO-steun van bijna 2,3 miljoen euro goed. Ook aan provinciale zijde wordt ruim 1,5 miljoen euro vrijgemaakt voor deze projecten. Beide projecten maakten deel uit van een oproep rond innovatieve projecten die als eerste oproep in het kader van de GTI (Geïntegreerde Territoriale Investering) West-Vlaanderen werd gelanceerd. 

Meer weten? Lees het persbericht.
 

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be