Schema Circular Economy Connect

Starten met circulaire economie? Doe wat al werkt!

24 oktober 2022
Artikel
Thomas Vandenhaute
We hebben in het lerend netwerk CE Connect een gouden sleutel gevonden om te starten met uw circulaire projecten. Eerder schreven we al over allerhande valkuilen, nu benaderen we de zaak eens van een oplossingsgerichte kant. Hier vindt u een reeks succesfactoren die ook voor uw bedrijf werken, zinvol zijn of u minstens inspiratie zullen geven.

De kick-off van het lerend netwerk CE Connect - dat al aan zijn zesde jaargang toe is - stond volledig in het teken van de oplossingsgerichte aanpak.

Een lijstje van wat zoal goed werkt en zo de circulaire economie ondersteunt, willen we u niet onthouden:

 • Visualiseer de gerealiseerde projecten en de projecten in uitvoering. Dit help u om betrokkenheid binnen en buiten de organisatie te vergroten. Denk hierbij aan een eco-label, publicaties, vermelding in uw jaarverslag, …
 • Uw merknaam en imago winnen aan aantrekkingskracht door uw communicatie over de circulaire-economie-projecten
 • Benut zichtbare activiteiten en betrokkenheid bij circulaire projecten om nieuw gemotiveerd personeel te vinden. Opvallend is dat dat werkt om zowel jong als ervaren personeel aan te trekken.
 • Steun van en expliciete communicatie door het senior management boost de vooruitgang in circulaire projecten.
 • Circulaire economie projecten zijn ook een hefboom voor samenwerking over afdelingsgrenzen en disciplines heen.  
 • Het integreren van circulaire doelen in de persoonlijke doelstellingen helpt om tijd te kunnen vrijmaken voor de circulaire projecten. Dit kan voor doelen op afdelingsniveau, maar uiteraard ook op bedrijfsniveau.
 • Kijk naar buiten, naar wat er allemaal beweegt, bestaat en in uitvoering is. Wat er rond u gebeurt bij leveranciers, bij klanten, op het bedrijfsterrein, bij stakeholders, ... Dit levert u wellicht inspiratie en ideeën op.
 • Lijst alle initiatieven, projecten en acties op die een bijdrage hebben geleverd aan meer circulariteit. Bijna iedereen die dat doet, staat ervan versteld wat er allemaal al wel verwezenlijkt is. Bouw daarop voort.
 • Spreek over circulariteit , spreek over uw projecten, spreek over de initiatieven, … en doe dat binnen uw organisatie en daarbuiten. Hoe meer u erover spreekt, hoe makkelijker men u vinden om samen te werken, extra info te vragen,… Ook de aandacht voor het thema neemt op die manier toe.
 • Enthousiasme is aanstekelijk en aantrekkelijk. Stimuleer personen die enthousiast zijn en laat ze uw projecten initiatieven uitdragen.  Dit kan zowel in de informele communicatie (zoals bij de koffieautomaat), als in de formele communicatie (publicatie, presentaties, …). 
 • Benut de sterke kracht van peer learning. Breng mensen die opkijken naar elkaar bij elkaar om ze van elkaar te laten leren over circulariteit.
 • Omarm en verwelkom nieuwe regelgeving die circulariteit ondersteunt. Ga ernaar op zoek en tracht stappen te zetten om proactief te voldoen aan deze opkomende regelgeving.
 • Zet aantrekkelijke ambitieuze doelen zonder al te weten hoe u deze zal halen. 
 • Benut de kennis en ervaring vanuit uw innovatie en het leerproces dat ermee gepaard gaat om ook circulaire innovaties te exploreren. Vertrouw op de iteratieve stappen die altijd resulteren in lukken of leren.

Nu is het aan u...

Onze vraag aan u: deel uw goede praktijken en versnel zo de circulaire economie. Wat werkt bij u al? Wat gaat er al goed? Wat heeft in uw bedrijf circulariteit op de agenda gezet? Wat heeft u gedaan dat succesvol was? Laat het ons weten!

Meer info over het lerend netwerk CE Connect of over de aanpak van circulaire projecten? Neem zeker contact met ons op!

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be