waterstofpaneel

Solhyd start met productie van waterstofpanelen

27 oktober 2023
Case
Bart Verlinden

Opschaalbaar en beheersbaar, met oog voor de toekomst

Solhyd ontwikkelde een innovatief waterstofpaneel. Na een intensieve periode van onderzoek en ontwikkeling, was het moment aangebroken om een eerste reeks panelen te produceren. Voor het uitdenken van het optimale productieconcept en voor advies over allerhande productie-gerelateerde zaken, riep Solhyd de hulp in van Sirris.

Solhyd, een spin-off van KU Leuven, wil groene waterstof toegankelijk voor iedereen maken en heeft daarom een waterstofpaneel ontwikkeld. Het gaat hierbij om modules die via zonlicht waterstof aanmaken.

Van blanco blad naar schaalbaar productieconcept

Al van bij de start van het project zat Solhyd in de spin-off-fase. Dit viel vooral op door het grote aandeel aan R&D-activiteiten. Hoewel het waterstofpaneel een aantal succesvolle testen had doorlopen, lag er nog heel wat werk op de plank om het eerste prototype te industrialiseren. Hiervoor werkte Solhyd succesvol samen met Comate Engineering & Design.

Naast het industrialiseren van het product, besefte Solhyd heel snel dat ook de productie verder uitgedacht moest worden. De eerste panelen werden manueel geassembleerd op een standaard werktafel, maar het management besefte al snel dat deze manier van werken niet haalbaar was bij een toekomstige opschaling. Samen met Sirris werd daarom nagedacht over een geschikt productieconcept dat schaalbaar is naar de toekomst toe. Als eerste stap werd een analyse uitgevoerd van het (manuele) assemblageproces om een beter zicht te krijgen op de verschillende stappen, de benodigde tijd en de complexiteit. Dit resulteerde in een aantal verbetervoorstellen vanuit het oogpunt van een efficiëntere, maar vooral ook uniformere productie (met focus op kwaliteit). Bijkomend resulteerde deze oefening ook in een aantal voorstellen tot wijziging van het productontwerp (‘design for assembly’).

In een volgende stap werd een eerste concept voor de productie uitgetekend. Solhyd had een mooie productiehal ter beschikking, maar had vragen over de beste indeling. Samen met Solhyd werd de productievloer opgedeeld in zones: - R&D en productie werden ontkoppeld, natte en droge assemblage werden gescheiden. Daarnaast werden de werkposten verder uitgewerkt – het gebruik van ergonomische werktafels, schaduwborden voor de tools, … - en werd de flow van componenten, assemblies en afgewerkte producten uitgedacht. Bij deze oefening werd ook gekeken naar de toekomstige opschaling, zodat extra assemblageposten kunnen ingeplant worden wanneer de productieaantallen drastisch stijgen.

Solhyd ging met deze analyse onmiddellijk aan de slag en stapsgewijs werd het uitgedachte productieconcept daadwerkelijk uitgerold.

 

productie voor de start van het project
Productiehal voor de start van het project

 

nieuwe productiehal
Nieuwe productiehal

Digitale productie-opvolging

Hoewel het huidig aantal panelen dat geassembleerd moet worden beheersbaar is vanuit planningsoogpunt, besefte het management van Solhyd ook hier dat er een solide basis opgezet moet worden voor de toekomst. Het plannen en opvolgen van de orders en het beheren van de voorraad, op papier of via Excel, zou immers snel ontoereikend zijn en voor problemen kunnen zorgen. Samen met Sirris werd de digitale orderflow uitgewerkt. Zo werd een future-proof systeem opgezet voor het nummeren van onderdelen en werd nagedacht over de stuklijst (bill of material, BOM). Solhyd startte onmiddellijk met het registreren van alle belangrijke productie-gerelateerde informatie (in Excel) en startte nadien zelfs met een test voor een ERP-systeem om alvast de typische orderflow te leren kennen en zo gewapend te zijn voor de toekomst. Momenteel is Solhyd volop bezig de digitale orderflow stapsgewijs verder te verfijnen.

Praktische tips & tricks

Bij het opstarten van productie komen allerhande praktische vragen naar boven. Dit was bij Solhyd niet anders. Sirris hielp Solhyd bij het zoeken naar antwoorden. Zo werden ondermeer inzichten gedeeld over het documenteren van het assemblageproces in werkinstructies, het organiseren van het magazijn en het beheren van de voorraad, verpakkingsmogelijkheden, visual management, registreren en opvolgen van verbetervoorstellen, ...

Klaar voor de toekomst!

De evolutie die Solhyd de voorbije maanden doormaakte is spectaculair. Hoewel er nog steeds R&D moet gebeuren om het product verder te optimaliseren, maakte Solhyd de shift van prototyping naar productie. De leiding van Solhyd is gedreven, met veel technisch inzicht, en daarnaast is er een enthousiast team aan de slag, dat naar continue verbetering streeft. Momenteel wordt een eerste reeks van tien panelen geproduceerd voor een proefproject. Na deze eerste productierun van tien panelen volgde vrij snel opnieuw de productie van 6-12 extra panelen, waarbij de opgedane ervaring en kennis van Sirris gebruikt werden om de efficiëntie en veiligheid te verhogen

 

Meer weten?
Wilt u een (nieuwe) productie opzetten en heeft u vragen bij hoe te starten? Of wilt u uw huidige productie eens grondig laten analyseren? Sirris heeft een uitgebreide ervaring in het opzetten van productie en alle praktische zaken die hierbij komen kijken, zowel organisatorisch als technologisch. Neem zeker contact op met ons!

 

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be