Risico’s van natuurrampen voor hernieuwbare energie in kaart gebracht

30 augustus 2021
Pieter Jan Jordaens

Een recent rapport, uitgebracht door wereldwijd een van de grootste verzekeraars van hernieuwbare energie-activa, brengt de risico’s voor de sector van hernieuwbare energie, algemeen en per deelsector, in kaart.

Het rapport, dat relevante data voor de sector van hernieuwbare energie deelt, vertrekt van een tegenstelling: enerzijds is geen enkele energiesector immuun voor de dreiging van natuurrampen (dus ook de fossiele en nucleaire energiecentrales niet), zo lang we op fysieke infrastructuur moeten steunen voor onze essentiële noden, anderzijds is net de sector van hernieuwbare energie, die als missie klimaatverandering tegengaan heeft, een van de sectoren die het meest blootgesteld is aan de effecten van die klimaatverandering.

Groeiend risico van extreme weersomstandigheden

Naast de klassieke natuurrampen die weinig voorkomen en grote gebieden treffen, krijgt de opkomende markt van hernieuwbare energie te maken met een nieuw categorie: extreme weersomstandigheden, die veel meer lokaal voorkomen, zoals zware regenval, ijs,  hagel en bosbranden. Omdat ze niet onder de traditionele definities van natuurrampen vallen en ook op herstel gerichte inspanningen kleiner zijn, worden deze gebeurtenissen minder gerapporteerd en dreigen zo onder de radar te blijven. Dit terwijl ze voor hernieuwbare-energieprojecten een even grote dreiging vormen als de klassieke natuurrampen.

Door global warming behoren extreme weersomstandigheden echter almaar meer tot het nieuwe normaal. Zo resulteerde een hagelstorm in 2019 in het grootste verlies van solar-activa ooit. de laatste tien jaar is het risicoprofiel van voorvallen in het kader van natuurrampen en extreme weersomstandigheden voor eigenaars van hernieuwbare energie-activa en verzekeraars drastisch veranderd door de verhoogde frequentie en financiële gevolgen. Bovendien blijven de risico’s niet langer beperkt tot specifieke regio’s of seizoenen. Ook worden hernieuwbare-energieprojecten steeds meer uitgevoerd op minder gunstige en meer afgelegen locaties, waardoor de risico’s alleen maar groter worden.

Bereid u voor op de toekomst

Niet alleen verzekeraars trekken hieruit uiteraard conclusies en treffen maatregels, ook eigenaars en ontwikkelaars van hernieuwbare energie-activa moeten grondig(er) voorbereid zijn. Sirris helpt hen een handje via publicaties, projecten en events. Al meerdere jaren specialiseren we ons, via onze opgebouwde knowhow en ervaring en infrastructuur, in de ontwikkeling en het testen van producten geschikt voor (extreem) barre omstandigheden (‘harsh environments’). U leest er meer over in ons jaarverslag van 2020.

Vorig jaar werd in dit kader ook het COOCK-project Fighting Icing opgestart, met als doel state-of-the-art kennis en oplossingen om problemen van ijsvorming in diverse toepassingsdomeinen te detecteren, voorkomen en beperken, te vertalen naar gestructureerde en concrete methodologieën voor de implementatie ervan.

Sirris is ook partner in het ICON-project Rainbow: in dit project onderzoekt men de impact van regen op het erosieverschijnsel op de wieken van offshore windturbines. Eveneens bekijkt men de impact van bliksem op de composiet wiekstructuren, met oog op het verbeteren van ‘asset management’. Naast onderzoek naar de degradatiefenomenen, zoekt men ook oplossingen om deze degradatieverschijnselen te monitoren en in te schatten wanneer correctieve acties nodig zijn.

Ten slotte breiden we ook voortdurend onze test- en meetinfrastructuur (zie foto) verder uit, op vraag van de sector en in het kader van lopende en toekomstige projecten. In het OWI-Lab-consortium is kennis, ervaring, test- en meetapparatuur beschikbaar om de invloeden van barre weersomstandigheden ter land, ter zee en in de lucht na te bootsen.

Interesse in een van onze projecten of de mogelijkheden die wij via het OWI-Lab kunnen bieden? Neem zeker contact met ons op!

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be