Fighting Icing
Het project Fighting Icing strekt tot doel state-of-the-artkennis en oplossingen om problemen van ijsvorming in diverse toepassingsdomeinen te detecteren, voorkomen en beperken, naar gestructureerde en concrete methodologieën voor de implementatie ervan te vertalen. Er wordt speciaal aandacht besteed aan atmosferische ijsvorming in klimaten met lage en gematigde temperaturen, zoals België en gelijkaardige regio’s. Hiertoe worden de relevante omstandigheden voor ijsvorming in een laboratoriumomgeving nagebootst, worden de meest vooruitstrevende methodes voor het detecteren van ijsvorming en geen ijsvorming getest en geëvalueerd, en worden ijswerende en -verwijderende oppervlakken (bijv. coatings en lastertextureren) voor deze omstandigheden geëvalueerd. Aan het einde van het project wordt dan een synthese aangereikt van de optimale oplossing voor problemen van ijsvorming.

Projectduur: februari 2020 - januari 2023
VLAIO

Whitepaper 1: IJsvorming en de gevolgen ervan
De selectie en implementatie van oplossingen om de gevolgen van ijsvorming te beperken vereisen kennis over het fenomeen ijsvorming. Het doel van dit rapport is de lezer een basiskennis van ijsvorming en de gevolgen ervan bij te brengen, evenals middelen om die te beoordelen.
Whitepaper 2: Detectie van ijsvorming
Dit verslag bevat een verzameling van beschikbare detectiesystemen die kunnen worden toegepast om ijsvorming en bovendien de afwezigheid of het einde van ijsvorming te detecteren.
Whitepaper 3: Anti-ijscoatings
Dit document gaat over anti-ijssystemen en geeft een overzicht van voornamelijk passieve oplossingen. Het rapport richt zich op de beschikbare oplossingen, aangevuld met een overzicht van nieuwe ontwikkelingen en technieken op het gebied van ijsbestrijding.
Context
IJsvorming veroorzaakt lagere prestaties, aantasting van het materiaal en kan bij veel systemen en toepassingen veiligheidsproblemen met zich meebrengen. Dit is vooral het geval in polaire gebieden waar ernstige ijsvorming schering en inslag is, maar ook in België, waar ijsvorming minder vaak voorkomt en een aantal industriesectoren, zoals windenergie en lucht- en ruimtevaart, kopzorgen baart omdat de optimale oplossing voor het probleem van ijsvorming een aanzienlijke economische waarde uitmaakt. Dankzij de recente technologische ontwikkelingen (zoals sensoren, het IoT, algoritmes voor machineleren, ijswerende coatings en oppervlaktebehandelingen) zijn nieuwe oplossingen ontstaan voor het detecteren, voorkomen of verwijderen van ijs. Veel bedrijven hebben het echter nog moeilijk om het aspect van ijsvorming adequaat en rendabel aan te pakken bij het ontwikkelen, valideren of gebruiken van ijsgevoelige systemen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de oplossingen die voor polaire klimaatomstandigheden of regio's met een grote ijsvorming zijn ontwikkeld, vaak niet kunnen worden toegepast of uit economisch oogpunt niet optimaal zijn voor klimaten met lage of gematigde ijsvorming.

Ijsproefopstelling ontwikkeld door Sirris in het kader van het Newskin-project (links) en voorbeeld van een geïntegreerd ontdooiingssysteem voor de voorkant van een windturbineblad in België (links)

 

Doel
In het kader van dit project zal Sirris kennis verwerven en oplossingen ontwikkelen om de problemen van ijsvorming te beperken, die dan door ondernemingen uit diverse industriesectoren in de volgende domeinen kunnen worden toegepast:
 1. Grondiger inzicht in de vorming en preventie van ijs en de impact ervan, door onderzoek te voeren naar de verschillende soorten van ijs en ijsvormingsomstandigheden en de bijbehorende risico’s, door het oplijsten van certificeringsnormen met betrekking tot ijsvorming en door het evalueren van de impact van ijsvorming, meer bepaald op de energieproductie van windturbines.

   

 2. Beoordeling van oplossingen voor sensoren die ijsvorming en/of geen ijsvorming detecteren, meetconcepten en gegevensverwerking en validering in de laboratoriumomgeving, waaronder de bedrijfszekerheid ervan.

   

 3. Kennis over de toepassing van ijswerende of -verwijderende oppervlakken, door onderzoek te voeren naar coatings en texturen in termen van hun technische en economische prestaties, compatibiliteit met verschillende substraten, alsook de volledige validering ervan.

   

 4. Methode en infrastructuur voor versnelde en rendabele ijsvormingstests op reële schaal.

   

 5. Geïntegreerde benadering van een optimaal beheer van ijsvorming op geselecteerde demonstrators.
Sirris werkt ook samen met de VUB, de KULeuven en de Universiteit Antwerpen om de bruikbaarheid te onderzoeken van hun oplossingen die verder gaan dan de stand van de techniek en op korte termijn door de industrie zouden kunnen worden toegepast.


Voorbeeld van een ijsvormingstest op oppervlaktebehandelde stukken materiaal

Resultaten

De eerste bevindingen van het project vindt u terug in 3 whitepapers

IJsvorming en de gevolgen ervan
Detectie van ijsvorming
Anti-ijscoatings
Financiering

Dit project wordt gefinancierd door VLAIO in het kader van het COOCK-traject.

VLAIO
Timing
Fighting icing is een driejarenproject dat loopt van februari 2020 tot eind januari 2023.

Benieuwd naar meer? Blijf op de hoogte dankzij onze blogposts!
Onze experten houden u op de hoogte van het Fighting Icing project en veel meer. Ze houden voor u de vinger aan de pols en delen hun inzichten via hapklare artikels.

Hoe kunnen we u ondersteunen?

Meer weten over het Fighting Icing project ? Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem contact met ons op. Onze Senior Engineer Machatronics, Ozlem Ceyhan, helpt u graag verder.