5G network

Project call van 24 miljoen euro rond 5G voor uitrol nieuwe applicaties in België

29 augustus 2022
Artikel
Benjamin Denayer
Bas Rottier
Jean-François Delaigle
Recent lanceerde het kabinet van minister Petra De Sutter een oproep om projecten rond de uitrol van 5G in België. Daarbij wordt gezocht naar projecten die best-practices identificeren. Bedrijven kunnen samen met een kenniscentrum en een telecomoperator een project indienen om uit te zoeken waar 5G nuttig kan ingezet worden.

Naast publieke applicaties in mobiliteit, ziekenhuizen en hulpdiensten zijn er ook heel wat applicaties in de industrie te bedenken, waar de voordelen van 5G kunnen worden ingezet. 5G kan tien keer meer data per seconde verzenden dan 4G en kent tot tien keer kortere reactietijden dan 4G. Ook tot 1 miljoen connecties per vierkante kilometer maken is ermee mogelijk, wat in een industriële context meer dan genoeg is. Het netwerk heeft een betere dekking en is stabieler. De low latency, gecombineerd met deze stabielere verbinding, maakt dat 5G opportuniteiten biedt voor monitoring van kritische situaties. 5G gebruikt bovendien tien keer minder energie dan 4G, wat een wezenlijk verschil kan maken bij applicaties op batterijen, zoals drones, AGV’s, ...

Antwoord op hedendaagse industriële noden

Heeft u grote volumes data te transfereren en/of wenst u die live te analyseren zonder veel te investeren in een dure netwerkinfrastructuur? Hierbij denken we bijvoorbeeld aan mobiele werkposten op bouwwerven, havens of in landbouw toepassingen. Of u hebt operatoren en techniekers die u ondersteunt met live informatie of virtuele beelden, en die ermee op verplaatsing gaan bij klanten, op het terrein, op een groot bedrijfsterrein, ... waardoor u niet kan investeren in een duur uitgebreid netwerk? Daar kan 5G ondersteuning bieden om dit op een economische manier toch te realiseren. Evenzo, indien u incidenteel een bepaalde installatie moet monitoren op een grotere productievloer zonder dat u deze kan bekabbelen, dan kan 5G ook oplossingen bieden. Daarnaast denken we natuurlijk ook aan IoT-applicaties.

Een vaak voorkomende applicatie is het live streamen van beelden en data, geregistreerd door een een drone, AGV, AMR of een ander voertuig in de lucht, op de baan of het spoor. Deze kunnen helpen bij het inspecteren of monitoren van grote infrastructuren. Daarnaast staan ook publieke toepassingen voorop, waarbij over een groot grondgebied data wordt verzameld, van bijvoorbeeld verkeerssituaties of voor het uitbouwen van smart cities en autonome voertuigen.

Heel wat mogelijke toepassingen dus, waarvoor 5G een oplossing kan bieden!

Concreet is er voor de oproep 24 miljoen euro vrijgemaakt: het gaat hier om projecten die starten in kwartaal 1 van 2023. Wenst u een idee of applicatie af te toetsen? Neem dan zeker contact met ons op en dan bekijken we het samen met u verder!

Sirris kan u concreet ondersteunen bij het opzetten van een proof-of-concept van zowel producten als productie-infrastructuur. Daarnaast kunnen we meteen opnemen hoe om te gaan met deze grote hoeveelheden data en ze te verwerken, beveiligen of deze te gebruiken om uw product of productie slim te maken. Ook het vergelijken met alternatieven is natuurlijk een belangrijk aspect.

Meer informatie over onze expertise

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be