Production logistics

"Opzij, opzij, opzij, maak plaats..." - logistiek in productie

Case
Bart Verlinden

In een nieuwe blogreeks rond de verschillende deelaspecten van logistiek in productie kijken we naar de uitdagingen bij de Vlaamse maakbedrijven. Een recente online bevraging bracht deze in kaart. Dit eerste deel belicht de resultaten.

"Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats, we hebben ongelofelijke haast" - wie kent niet de tekst van het lied van Herman van Veen? Hoewel het lied in 1979 geschreven werd als aanklacht tegen de haast die iedereen had, lijkt het wel een perfecte omschrijving voor de logistieke activiteiten op de productievloer bij vele maakbedrijven. De shift van massaproductie naar de productie van kleine reeksen maatwerkproducten, gekoppeld aan de constante kostendruk en vraag naar ultrakorte levertermijnen, resulteerde immers in een sterke stijging van de complexiteit. Men merkt de gevolgen van deze gestegen complexiteit niet alleen in de kantoorprocessen, planning en productie maar ook vooral in de logistieke bewegingen op de productievloer. Bedrijven die in staat zijn om deze complexiteit te beheersen, hebben een duidelijk competitief voordeel.

Resultaten van online bevraging

Net voor de jaarwisseling lanceerde Sirris een online bevraging rond logistiek in productie. Tijdens de bevraging werd ingezoomd op de typische logistieke problemen en uitdagingen die de maakbedrijven ondervinden, en dit zowel op de productievloer als in het magazijn. Meer dan 80 bedrijven uit de brede maakindustrie namen deel aan de bevraging en gaven inzicht in hun huidige situatie en de uitdagingen waar ze voor staan.

 

 

In een zevendelige blogreeks zoomen we de komende weken in op verschillende deelaspecten van logistiek in productie en reiken we praktische oplossingen aan. In dit eerste deel gaan we dieper in op de resultaten van de bevraging.

Operatoren spenderen veel tijd aan logistieke taken

Tijdens de bevraging werd gepolst naar het aantal logistieke operatoren (i.e. operatoren voor wie de hoofdactiviteit bestaat uit logistieke handelingen, bijv. magazijnier, heftruckchauffeur, ...). Uit de bevraging kwam duidelijk naar voor dat logistieke activiteiten een groot aandeel vertegenwoordigen in productie. Bij kleine ondernemingen loopt dit op tot meer dan 20 procent van het totaal aantal operatoren op de productievloer (zie onderstaande figuur - gemiddelde waardes).

 

Uit de bevraging kwam prominent naar voor dat alle operatoren in productie wel op een of andere manier bezig zijn met (voorziene en onvoorziene) logistieke activiteiten:

  • 25 procent van de respondenten gaf aan dat, naast de logistieke operatoren, ook de productie-operatoren regelmatig bezig zijn met logistieke activiteiten en dit voornamelijk voor het transport van (half) afgewerkte producten tussen de verschillende werkposten.
  • 30 procent van de respondenten gaf aan dat operatoren regelmatig moeten wachten aan hun werkposten op ontbrekende materialen en dat ze hierdoor kostbare tijd verliezen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de productie: in sommige gevallen moet de productie (tijdelijk) stilgelegd worden, operatoren moeten zelf op zoek naar de ontbrekende materialen, wat leidt tot inefficiëntie en frustraties (aangegeven door maar liefst 55 procent van de respondenten), productie moet herpland worden, ... Als voornaamste reden worden ondermeer plaatsgebrek en onlogische flow in productie (lay-out), voorraadbeheer (magazijn) en niet-optimale bevoorrading van de werkposten aangegeven.

Gezien de hoge loonkost en de moeilijkheid om geschikte productieoperatoren te vinden (zeker voor bepaalde knelpuntberoepen zoals lassers, machine-operatoren, ...), is het belangrijk dat deze operatoren zoveel mogelijk ontlast kunnen worden van logistieke activiteiten (en al zeker van het zoek- en loopwerk). Verder in deze reeks zullen we focussen op mogelijke bevoorradingsstrategieën in productie, om zo het zoekwerk drastisch te reduceren.

Intern transport: gebruik van heftrucks en transpalletten

In de bevraging werd ook specifiek ingezoomd op de gebruikte interne transportmiddelen, zowel in het magazijn als in productie. Er wordt een breed scala aan transportmiddelen gebruikt met heftrucks, transpalletten en karren duidelijk het grootste aandeel.

Wat opviel in de resultaten van de bevraging, is dat ongeveer 20 procent van de respondenten expliciet aangaf dat ze het gebruik van deze transportmiddelen in vraag stellen (efficiëntie, veiligheid, …) en de haalbaarheid van meer geautomatiseerde oplossingen zoals automated guided vehicles (AGV's) willen bekijken (of reeds aan het bekijken zijn). Later in deze blogreeks komt het thema AGV's en Karakuri Kaizen nog uitgebreid aan bod.

 

 

In een voorgaande artikelreeks werden trouwens reeds een aantal tips gegeven om het interne transport te verbeteren. We vatten ze graag nog even samen: 

  • Elimineer transpalletten: transpalletten zijn een populair transportmiddel, maar geraken vaak zoek, waardoor onnodig veel tijd verloren gaat. Hiervoor zijn er twee oplossingen: geef je transportmiddelen vaste parkeerplaatsen, of nog beter, elimineer het gebruik van transpalletten. Dit kan je vaak doen door het inzetten van alternatieve transportmiddelen, zoals rollenbanen of door wielen te monteren onder de materiaalbakken.
  • Gebruik zwenkkranen waar mogelijk: rolbruggen worden vaak gebruikt als transportmiddel in de industrie. Een prima transportmiddel, ware het niet dat die brug meestal aan de verkeerde kant van de productiehal hangt of net in gebruik is. Zwenkkranen bieden vaak een goede oplossing om lokale transporten rond werkposten vlotter te laten verlopen.

Lay-out van de productievloer: suboptimale indeling en tekort aan ruimte

Het thema dat het meest prominent naar boven kwam tijdens de bevraging betreft de indeling (lay-out) van de productievloer en flow van de goederen.

  • 55 procent van de respondenten gaf aan dat er momenteel te weinig plaats is in productie. Bij een aantal komt dit door de jaarlijkse groei qua productie en omzet, maar een groot aantal gaf specifiek aan dat dit komt door onlogische indeling, teveel work in process (WIP) en stijgend aantal productvarianten wat resulteert in meer machines, voorraad, …
  • Meer dan 30 procent van de respondenten gaf aan dat de huidige lay-out een negatieve invloed heeft op de efficiëntie van productie. Nieuwe machines en werkposten worden geplaatst waar er plaats is zonder rekening te houden met optimale flow en loopafstanden.
  • Meer dan 50 procent van de respondenten gaf aan dat ze de komende 5 jaar een uitbreiding van productie en of magazijn voorzien.

Een goede indeling van de productievloer gecombineerd met een logische flow van goederen en producten, vormt de basis voor het optimaliseren van de logistiek in productie. In het tweede deel van deze reeks gaan we dan ook dieper in op deze aspecten.

Vlaamse maakindustrie is responsief en wil continu verbeteren!

Uit de online bevraging kwam naar voor dat de bedrijven voor een aantal uitdagingen staan rond de logistiek in hun productie (verbeteren van de lay-out en flow, optimale bevoorrading van productie vanuit het magazijn, optimaliseren en automatiseren van de interne transporten, ...). Echter, uit de verschillende reacties en toelichtingen blijkt dat meer dan 35 procent van de respondenten reeds initiatieven heeft opgestart (of gaat opstarten) om de logistiek in productie te verbeteren. Bij een groot aantal van de bedrijven is dit gekoppeld aan het herbekijken van de productieorganisatie (bijv. de introductie van lean manufacturing of quick response manufacturing) en/of verdere digitalisatie (transparantie creëren op de werkvloer, digitale opvolging van de productie, ...). Onze Vlaamse maakbedrijven zijn - zoals vaak - heel responsief en continu op zoek naar verbeteringen.     

Meer weten? Blijf op de hoogte!

Het team van Sirris-experts heeft een uitgebreide ervaring en expertise in de verschillende deelaspecten van logistiek in productie. De verschillende inzichten en ervaringen delen we graag met u. Houd dus zeker deze artikelreeks in de gaten. Vragen? Neem contact met ons op!

In het tweede deel van deze blogreeks zal de focus op het optimaliseren van de lay-out van de productievloer liggen.

Overzicht reeks

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be