Ontwikkeling van het normalisatieproject betreffende standaardpraktijken voor AM-werkstukpositionering, -coördinaten en -oriëntatie

Guido Heunen

Het ontwerp ISO/ASTM CD 52921 'Additive Manufacturing - Algemene principes - Standaardpraktijk voor componentpositionering, -coördinaten en -oriëntatie' is van status veranderd, nl. wijziging van CD ('Committee Draft' - het eerste ontwerp van het comité voor de ontwikkeling van de norm) naar DIS ('Draft International Standard' - een ontwerp voor onderzoek en openbare commentaar).

Het doel van dit normontwerp is om te specificeren hoe men werkstukken dient te positioneren en te oriënteren tegenover het driedimensionale coördinatenstelsel in AM-techniek. Het coördinatenstelsel kan Cartesisch, polair of anders gedefinieerd zijn. Dit ontwerp is bedoeld om te voldoen aan de beginselen van ISO 841 ('Systemen voor industriële automatisatie en integratie - Numerieke besturing van machines - Coördinatenstelsel en nomenclatuur voor bewegingen'.

Het document handelt over de volgende onderwerpen:

  • coördinatenstelsels voor AM-machines met verschillende bouwrichtingen
  • regel voor positieve rotatie
  • 'bounding box'
  • initiële bouworiëntatie
  • notatie van de orthogonale oriëntatie
  • weergave van de locatie en initiële bouworiëntatie van het werkstuk
  • weergave van de locatie en heroriëntatie van het werkstuk

Indien u meer informatie wenst, gelieve contact met ons op te nemen.

Auteurs

Heb je een vraag?

Stuur ze naar innovation@sirris.be